...

Indeks

Miejsca

 • Aleje prosp. Swobody – dawnych Walów Hetmańskich
 • Aleje ul. Podwalnej a ul. Wynnyczenka – dawnych walów Gubernatorskich
 • Dawna ul. Bohdanowska – dawna synagoga
 • Mała Wieża Maksymiliańska nr 3
 • Mała Wieża Maksymiliańska nr 4
 • Nowy ogród botaniczny uniwersytetu lwowskiego (dawna Cetnerówka)
 • Park Łyczakowski
 • Park Pohulanka
 • Park Stryjski
 • Pl. Danyła Halyckiego, 1 – dawny kinoteatr "Sztuka", "Bałtyk", "Kosmos", "Komsomolec"
 • Pl. Dwircewa, 1 – dawny kinoteatr w gmachu dworzca kolejowego
 • Pl. Generala Hryhorenka – dawny pomnik Franciszka Smolki
 • Pl. Generala Hryhorenka, 3 – dawny Bank Akcyjno Spółdzielczy (obecnie Zarząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)
 • Pl. Generala Hryhorenka, 3 – dawny kinoteatr "Vaudevill"
 • Pl. Generala Hryhorenka, 5 – dawny kinoteatr "Marysieńska", "Moskwa", "Pioner"
 • Pl. Generala Hryhorenki, 1a – budynek mieszkalny
 • Pl. Generała Hryhorenka – pomnik Św. Jerzego zwyciężającego smoka
 • Pl. Halicky, 10 – dawny pałac Bielskich
 • Pl. Halycka – fontanna
 • Pl. Hałycka – pomnik króla Daniła Halickiego
 • Pl. Jaworskiego – były pomnik Stanisława Jabłonowskiego
 • Pl. Katedralna, 1 – kaplica Kampianów katedry Łacińskiej
 • Pl. Katedralna, 1 – Katedra Łacińska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • Pl. Katedralna, 3 – dawna kaplica Boimów (dziś oddział Lwowskiej Galerii Sztuki)
 • Pl. Katedralny, 7-8 – budynek mieszkalny
 • Pl. Kropywnyckiego, 1 – cerkiew Św. Elżbiety i Olgi
 • Pl. Maryjska – Figura Najświętszej Marii Panny
 • Pl. Mickiewicza – pomnik Adama Mickiewicza
 • Pl. Mickiewicza, 1 – hotel George
 • Pl. Mickiewicza, 10 – dawny kinoteatr "Wanda", "Bajka", "Helios", "Fatamorgana", "Miraż", "Kinoteatr kroniki", "Zentral", "Kinoteatr im. Franka"
 • Pl. Mickiewicza, 6/7 – dawny kinoteatr "Avenue", "The Dreamland Kino", "Uciecha", "Raj", "Luna"
 • Pl. Muzejna, 1 – dawny kościół dominikański (obecnie muzeum historii religii)
 • Pl. Muzejna, 3 – Cerkiew Najświętszej Eucharystji (dawny kościół dominikański)
 • Pl. Muzejna, 3 – dzwonnica dawnego kościoła dominikanów
 • Pl. Mytna, 2 – dawny kościół klarysek
 • Pl. Osmomysła – dawny kinoteatr "Olimpia", "Volks Kino", "Syrena"
 • Pl. Petruszewicza – dawny pomnik Jarosławu Galanu
 • Pl. Petruszewycza 1 - Kompleks sportowy
 • Pl. Pidkowy – pomnik Iwana Pidkowy
 • Pl. Rynek, 02 – dawna kamienica Bandinellowska
 • Pl. Rynek, 03 – dawna kamienica Wilczkowska
 • Pl. Rynek, 04 – Czarna kamienica
 • Pl. Rynek, 05 – dawna kamienica Hanlowska
 • Pl. Rynek, 06 – dawna kamienica Korniakta albo Królewska
 • Pl. Rynek, 08 – dawna kamienica Bernatowiczowska
 • Pl. Rynek, 09 – dawny pałac arcybiskupi
 • Pl. Rynek, 1 – ratusz miejski
 • Pl. Rynek, 10 – dawny pałac Lubomirskich
 • Pl. Rynek, 11 – budynek mieszkalny
 • Pl. Rynek, 12 – dawna kamienica Glaczówska
 • Pl. Rynek, 12 – dawna synagoga stowarzyszenia Szomrat Szabat
 • Pl. Rynek, 13 – dawna kamienica Alembekówska
 • Pl. Rynek, 14 – dawna kamienica Massariego lub Wenecka
 • Pl. Rynek, 15 – dawna kamienica Mistrzymonowska
 • Pl. Rynek, 16 – dawna kamienica Mieszkowska
 • Pl. Rynek, 17 – dawna kamienica Francwenigowska
 • Pl. Rynek, 18 – dawna kamienica Gutteterowska
 • Pl. Rynek, 19 – dawna kamienica Pełczyńska
 • Pl. Rynek, 20 – dawna kamienica Kreizerowska
 • Pl. Rynek, 21 – dawna kamienica Dąbrowska
 • Pl. Rynek, 23 – dawna kamienica Szolc-Wolfowiczów
 • Pl. Rynek, 24 – dawna kamienica Massarych
 • Pl. Rynek, 25 – dawna kamienica Jakóbszolcówska
 • Pl. Rynek, 26 – dawna kamienica Janszolcówska
 • Pl. Rynek, 27 – dawna kamienica Faurbachowska
 • Pl. Rynek, 28 – dawna kamienica Gepnerowska
 • Pl. Rynek, 29 – budynek mieszkalny (dawny pasaż Andriollego)
 • Pl. Rynek, 30 – dawna kamienica Regulowska
 • Pl. Rynek, 31 – budynek mieszkalny
 • Pl. Rynek, 34 – dawna kamienica Awensztokowska
 • Pl. Rynek, 35 – dawna kamienica Majdaszewiczówska
 • Pl. Rynek, 36 – budynek mieszkalny
 • Pl. Rynek, 37 – dawna kamienica Groswajerowska
 • Pl. Rynek, 39 – dawna kamienica Tołoczkowska
 • Pl. Rynek, 40 – dawna kamienica Zuchorowiczowska
 • Pl. Rynek, 41 – dawna kamienica Grensówska
 • Pl. Rynek, 42 – dawna kamienica Siedmiracka
 • Pl. Rynek, 43 – dawna kamienica Rottendorfowska
 • Pl. Rynek, 44 – dawna kamienica Bockiewiczowska
 • Pl. Rynek, 45 – budynek mieszkalny
 • Pl. Rynek, 7 – dawna kamienica Krawzowska, Szembekowska
 • Pl. Rynok – Figura Adonisa
 • Pl. Rynok – Figura Amfitryty
 • Pl. Rynok – Figura Diany
 • Pl. Rynok – Figura Neptuna
 • Pl. Soborna – kolumna Św. Jana z Dukli
 • Pl. Soborna, 3 – dzwonnica dawnego Kościoła bernardynów
 • Pl. Soborna, 3a – Centralne Państwowe Archiwum (dawny klasztor Bernardynów)
 • Pl. Soborna, 3a – dawna brama Gliniańska (obecnie gmach instytutu "Ukrzachidprojektrestauracja")
 • Pl. Soborna, 3a – dawny kościół bernardynów (obecnie cerkiew Św. Andrzeja)
 • Pl. Soborny, 5 – dormitorium
 • Pl. Soborny, 7 – budynek sądu apelacyjnego obwodu Lwowskiego
 • Pl. Stary Rynek – dawna synagoga
 • Pl. Stary Rynek, 1 – dawny kościół św. Jana Chrzciciela
 • Pl. św. Jura – gmach Politechniki Lwowskiej (dawny wydział chemiczny)
 • pl. Św. Jura, 2 – dawny klasztor Sacre-Coeur (obecnie gmach Politechniki Lwowskiej)
 • Pl. Św. Jury, 5 – sobór Św. Jury
 • Pl. Św. Jurа, 5 – budynek kurii
 • Pl. Św. Jurа, 5 – rezydencja arcybiskupa
 • Pl. Szaszkewicza – dawny kinoteatr "Kino Kuchni Wojskowej", "Stylowy", "Kinołektoryj Komsomolec"
 • Pl. Szaszkewicza – pomnik ofiar zbrodni komunistycznych
 • Podwórze katedry Ormiańskiej – kolumna Św. Krzysztofa
 • Prosp. Czerwonoi Kałyny, 81 - kinoteatr "Kinopałac Dowżenka", dawny "im. Dowżenka"
 • Prosp. Czornowoła – dawny kinoteatr "Myr", "Kłekit"
 • Prosp. Czornowoła – pomnik ofiar lwowskiego getta
 • Prosp. Czornowoła, 4 – dział Urządu statystycznego obwodu Lwowskiego
 • Prosp. Swobody – dawny kinoteatr "Belle Vue"
 • Prosp. Swobody – dawny kinoteatr "Faun", "Casino", "Kino Legionów Polskich", “Kino Nowości”, "Dnipro", "Empire", "Spartak"
 • Prosp. Swobody – dawny kinoteatr "Palace"
 • Prosp. Swobody – dawny pomnik Jana III Sobieskiego
 • Prosp. Swobody – dawny pomnik Janu III Sobieskiemu
 • Prosp. Swobody – dawny pomnik Konstytucji Stalinowskiej
 • Prosp. Swobody – dawny pomnik Włodzimierza Lenina
 • Prosp. Swobody – pomnik Tarasa Szewczenka
 • Prosp. Swobody, 1-3 – budynek mieszkalny
 • Prosp. Swobody, 15 – Museum Etnograficzny
 • Prosp. Swobody, 20 – Museum Narodowe
 • Prosp. Swobody, 6-7 – budynek mieszkalny
 • Prosp. Szewczenka – dawny pomnik Kornela Ujejskiego
 • Prosp. Szewczenka – pomnik Mychajła Hruszewskiego
 • Prosp. Szewczenka, 01 – dawny kinoteatr "Europa", "Ukraina", "Hałycki centr kinomystectw"
 • Prosp. Szewczenka, 17-19 – dawna Izba Handlowo-Przemysłowa (obecnie Prokuratura Obwodu Lwowskiego)
 • Prosp. Szewczenka, 28 – dawny kinoteatr "Corso", "Warszawa", "Pan", "Rialto", "Pioner", "im. Szczorsa", "im. Szewczenka"
 • Prosp. Szewczenka, 8 – dawny kinoteatr "Fraszka", "Sztuka", "Kinetofon Edisona", "Кіno Czerwonego Krzyża", "Chimera", "Stachanowiec", "Kyjiw"
 • Prosp. Szewczenki – dawny pomnik Aleksandra Fredry
 • Prosp. Szewczenki 13 – Biblioteka Obwodowa (dawne Kasyno)
 • Przejazd Krywa Łypa, 8 – miejsce pierwszego kinoseansu we Lwowie
 • Szkoła muzyczna im. Ludkiewicza
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz Obrońców Lwowa
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz powstania listopadowego
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz powstania styczniowego 1863/1864
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – cmentarz wojskowy ("Marsowe Połe")
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – dawny Austryjacki cmentarż wojskowy
 • Terytorium cmentarzu Łyczakowskiego – pogrzebenia wojskowe na gruncie "Tarło"
 • Terytorium nowego cmentarzu żydowskiego – dawna kaplica cmentarna
 • Terytorium parku "Wysokyi Zamok" – Kopiec Unii Lubelskiej
 • Terytorium parku Bodnariwka – dawny kinoteatr
 • Terytorium parku im. Franka – dawny kinoteatr "Park"
 • Terytorium parku im. Franka – dawny pomnik Agenora Goluchowskiego
 • Terytorium parku Łyczakowskiego – pomnik Bartosza Głowackiego
 • Terytorium parku Stryjskiego – dawny kinoteatr
 • Terytorium parku Stryjskiego – pomnik Jana Kilińskiego
 • Ul. Ak. Hnatiuka 11 – budynek teatru
 • Ul. Ak. Hnatiuka, 4 - Budynek mieszkalny
 • Ul. Architektorska – dawny pomnik Orląt Lwowskich
 • Ul. Arsenalna, 3 – budynek Museum Historycznego (dawna szkoła żydowska)
 • Ul. Arsenalna, 7 – dawny dom kahalny, mykwa
 • Ul. Bałabana, 8 – dawna synagoga
 • Ul. Bandery – kolumna Sykstów
 • Ul. Bandery, 08 – dawny kościół Św. Marii Magdaleny (obecnie sala koncertowa)
 • Ul. Bandery, 11 – budynek szkoły #3 (dawna szkoła im. Marii Magdaleny)
 • Ul. Bandery, 12 – gmach glówny Politechniki Lwowskiej
 • Ul. Bandery, 24 – budynek Politechniki Lwowskiej
 • Ul. Bandery, 28a – budynek Politechniki Lwowskiej
 • Ul. Bandery, 34 – dawny kinoteatr "Grażyna"
 • Ul. Bankiwska 5 - budynek mieszkalny
 • Ul. Bankowska, 5 – dawny kinoteatr "Sinefon", "Luna", "Polonia"
 • Ul. Bankowska, 6 – dawny bejt midrasz
 • Ul. Beryndy, 1 – budynek biurowo-mieszkalny z pokojami hostelowymi
 • Ul. Biblioteczna, 2 – Dział sztuki biblioteki im. W. Stefanyka
 • Ul. Bohomolca, 01 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 02 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 03 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 04 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 05 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 06 – Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
 • Ul. Bohomolca, 07 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 08 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 10 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 11a – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohomolca, 15 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohuna, 3 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohuna, 5 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohuna, 7 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohuna, 8 – budynek mieszkalny
 • Ul. Bohuna, 9 – budynek mieszkalny
 • Ul. Boj Żeleńskiego 14 - dom studencki
 • Ul. Bratiw Michnowskich, 4 – synagoga
 • Ul. Briułłowa, 4 – budynek mieszkalny
 • Ul. Briułłowa, 6 – budynek mieszkalny
 • Ul. Chmelnickiego, 28 – cerkiew Św. Mikołaja
 • Ul. Chmelnickiego, 36 – cerkiew klasztoru Św. Onufrego
 • Ul. Chmelnickiego, 77 – cerkiew św. Paraskewii Piatnycy
 • Ul. Chmielnickiego, 11 – dawny kinoteatr "Sfinks", "Mewa", "Adria", "Kinoteatr 17 września", "Im. Bohdana Chmielnickiego"
 • Ul. Chmielnickiego, 36 – Budynek klasztoru Św. Onufrego
 • Ul. Chmielnickiego, 36 – Wieża-dzwonnica Cerkwi Św. Onufrego
 • Ul. Czajkowskiego, 7 – dawny kinoteatr "Apollo"
 • Ul. Czernecza Hora, 1 – drewniana cerkiew Św. Mikołaja (w skansenie)
 • Ul. Czernihiwska 07 - Obwodowy szpital kliniczny
 • Ul. Drahomanowa 05 - Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego
 • Ul. Drukarska, 11 – budynek mieszkalny
 • Ul. Dudajewa 08 – Sale sportowe Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej
 • Ul. Dudajewa, 8 – dawny kinoteatr "Teatr Swietlny Sokola Macierzy"
 • Ul. Energetyczna 1-12 - Budynki Mieszkalne
 • Ul. Fedkowicza – dawny kinoteatr "Roxy"
 • Ul. Fedkowycza 54-56 - Dom Nauki i Kultury Kolei Lwowskiej
 • Ul. Fedorowa, 2 – budynek mieszkalny
 • Ul. Fedorowa, 27 – dawna synagoga
 • Ul. Fedorowa, 28 – ruiny domu mieszkalnego
 • Ul. Franka – dawny pomnik Nikolaju Kuzniecowu
 • Ul. Franka – popiersie Iwana Franka
 • Ul. Franka, 121a – cerkiew Św. Zofii (dawny kościół)
 • Ul. Franka, 23 – dawny kinoteatr "Druhyj litnij"
 • Ul. Franka, 9 – dawny kinoteatr "The Royal Kino", "Światowid"
 • Ul. Fredry 1 – Lwowski Klub Szachowy
 • Ul. Gen. Hrekowa 8 - Zespół Mieszkalny
 • Ul. Generala Czyprynki, 103 – gmach Uniwersytetu Leśnictwa
 • Ul. Generała Czuprynki, 001 – budynek szkoły
 • Ul. Generała Czuprynki, 004 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)
 • Ul. Generała Czuprynki, 006 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 007 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 009 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 011 – budynek banku (dawna willa)
 • Ul. Generała Czuprynki, 011a – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 015 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 017 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 019 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 021 – dawna willa
 • Ul. Generała Czuprynki, 025 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 027 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 029 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 031 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 033 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 036 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 045 – budynek zakładu medycznego (dawny gmach gimnazjum im. Królowej Jadwigi)
 • Ul. Generała Czuprynki, 047 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 048 – budynek zakładu leczniczego (dawny mieszkalny)
 • Ul. Generała Czuprynki, 049 – wydział dziennikarski uniwersytetu im. Franka
 • Ul. Generała Czuprynki, 050 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 051 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 056 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 060 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 068 – budynek mieszkalny
 • Ul. Generała Czuprynki, 070 – dawny klasztor Karmelitów bosych
 • Ul. Generała Czuprynki, 070 – kościół dawnego klasztoru Karmelitów bosych
 • Ul. Generała Czuprynki, 096 – budynek biurowy (dawna willa "Podolanka"
 • Ul. Glinky 12 - Willa
 • Ul. Halicka, 01/Pl. Rynek, 22 – dawna kamienica Jelonkowska
 • Ul. Halicka, 03 – dawna kamienica Edwertowska
 • Ul. Halicka, 04 – dawna kamienica Kapitulna
 • Ul. Halicka, 05 – dawna kamienica Kisiółkowska
 • Ul. Halicka, 06 – dawna kamienica Awenschtokowska
 • Ul. Halicka, 07 – dawna kamienica Altemajerowska
 • Ul. Halicka, 08 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 09 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 10 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 12 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 13 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 14 – dawna kamienica Hidelczykowska
 • Ul. Halicka, 15 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 16 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 17 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 18 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 20 – budynek mieszkalny
 • Ul. Halicka, 21 – budynek biurowo-mieszkalny
 • Ul. Hałycka, 11 – budynek mieszkalny
 • Ul. Hercena 5 - Budynek Mieszkaniowy
 • Ul. Hnatiuka, 2 – budynek banku
 • Ul. Hnatiuka, 20-22 – dawny kinoteatr "Wonderland", "Jagiellońske"
 • Ul. Horodocka, 030 – cerkiew Św. Anny (dawny kościół)
 • Ul. Horodocka, 036 – dawny kinoteatr "Illusion", "Stella-Mare", "Helios", "Perła", "Ludowe Kino Czerwonego Krzyża", "Świt", "Moskwa"
 • Ul. Horodocka, 285 – dawny kinoteatr "Metał", "im. Czkałowa", "Arlekino"
 • Ul. Hrabowskiego, 11 – dawna Wieża Maksymiliańska
 • Ul. Hrabowskiego, 11 – dawna wieża Maksymiliańska (obecnie hotel Citadel-Inn)
 • Ul. Hrabowskiego, 11 – dawne koszary na Cytadeli (obecnie bank)
 • Ul. Hruszewskiego, 2 – dawny kościół św. Mikołaja (obecnie cerkiew Pokrowy)
 • ul. Hruszewskiego, 4 – dawny konwikt jezuicki (obecnie wydżiał biologiczny uniwersytetu im. Franka)
 • Ul. Japońska, 9 – dawny kinoklub
 • Ul. Jarosława Mudroho, 39 – dawna synagoga
 • Ul. Jeroszenka – park Kortumowa Gora
 • Ul. Karmeluka, 3 – muzeum medycyny im. M. Panczyszyna
 • Ul. Kijowska 34 — Budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 10 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 3 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 4 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 5 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 6 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 7 – budynek mieszkalny
 • Ul. Klonowicza, 8 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kniaża, 16 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kniazia Lewa, 3 – dawna synagoga
 • Ul. Kniazia Romana, 01-03 – dawny "Pałac sprawiedliwości" (obecnie gmach Politechniki Lwowskiej)
 • Ul. Kniazia Romana, 5 – gmach Politechniki Lwowskiej
 • Ul. Kolberga, 3 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kolberga, 4 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kolberga, 6 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kolberga, 8 – willa
 • Ul. Kopernika – pomnik Markijana Szaszkewycza
 • Ul. Kopernika – pomnik pierwszych drukarzy koło Muzeum Książki
 • Ul. Kopernika, 04 – budynek banku
 • Ul. Kopernika, 1 – dawny kinoteatr "Urania", "Sinefon", "Kuchar", "Lux", "Pasaż", "Ton", "Uciecha"
 • Ul. Kopernika, 27 – kościół Św. Łazarza
 • Ul. Kopernika, 30 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kopernika, 40 – Muzeum Rusałki Dniestrowej (dzwonnica dawnej cerkwi św. Ducha)
 • Ul. Kopernika, 9 – kinoteatr "Kinopałac-Kopernik", dawny "Sans-Rival", "Kopernik", "Studio"
 • Ul. Korolenka, 1 – dawny kościól francyskański (obecnie Dom modlitwy Adwentystów)
 • Ul. Korolenka, 3 – cerkiew Św. Georgia (Św. Jerzego)
 • Ul. Korolenka, 3 – dawny kinoteatr "Pax", "Saturn", "im. 27 Łipca", "im. Korołenka"
 • Ul. Kosciuszki, 11 – budynek Lwowkiego Narodowego Uniwersytetu Sportu
 • Ul. Kotlarewskiego, 03 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 04 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 08 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 1 – budynek Politechniki Lwowskiej
 • Ul. Kotlarewskiego, 12 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 14 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 14a – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 15 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 16 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 17 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 18 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 19 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 20 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 21 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 22 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 23 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 24 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 25 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 26 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 27 – budynek zakładu medycznego (dawna willa)
 • Ul. Kotlarewskiego, 29 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 31 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 37 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 37a – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 41 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 47 – budynek mieszkalny
 • Ul. Kotlarewskiego, 67 – budynek mieszkalny
 • Ul. Krakowska, 02/Pl. Rynek, 33 – dawna kamienica Kilianiszczyńska
 • Ul. Krakowska, 04 – budynek mieszkalny
 • Ul. Krakowska, 09 – dawna kamienica Kołomyska
 • Ul. Krakowska, 11 – dawna kamienica Bramowska
 • Ul. Krakowska, 21 – cerkiew Przemienienia Pańskiego
 • Ul. Krakowska, 24 – budynek mieszkalny
 • Ul. Krzywonosa, 1 – dawny kościół św. Kazimierza (obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego Pracowników Milicji)
 • Ul. Kulisza, 23-25 – dawny kinoteatr "Colosseum"
 • Ul. Kurbasa, 3 – dawny kinoteatr "Casino de Paris", "Кіno Czerwonego Krzyża"
 • Ul. Kuszewicza – dawny kinoteatr "Światowid", "Ton"
 • Ul. Kuszewicza 1 – Miejski Pałac Kultury im. Hnata Chotkiewicza
 • Ul. Kyryła i Mefodia – dawny ogród botaniczny uniwersytetu lwowskiego
 • Ul. Kyryła i Mefodija 06 – Wydział Chemii Uniwersytetu Lwowskiego
 • Ul. Kyryła i Mefodija 08 - Wydział Fizyki Uniwersytetu Lwowskiego
 • Ul. Lesi Ukrainky – dawny kinoteatr "Teatr elektryczny Oesera", "Exelsior-Urania", "Helios", "Lew", "Atlantik"
 • Ul. Lesi Ukrainky, 16 – budynek mieszkalny
 • Ul. Lesi Ukrainky, 24 – budynek mieszkalny
 • Ul. Lewickiego, 4 – budynek mieszkalny
 • Ul. Lewickiego, 67 – gmach Akademii weterynaryjnej
 • Ul. Lewickiego, 7 – budynek mieszkalny
 • Ul. Lewickiego, 8 – budynek mieszkalny
 • Ul. Listopadowogo Chynu – park im. Franka (dawny ogród Jezuicki)
 • Ul. Lubińska, 93 – dawny kinoteatr "Żowteń" ("Październik"), "Hałyczyna" ("Galicja")
 • Ul. Łesi Ukrainki 01 – Teatr im. M. Zańkowieckiej
 • Ul. Łyczakowska – dawny pomnik czołgistów-gwardzistów
 • Ul. Łyczakowska 175 - Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
 • Ul. Łyczakowska, 007 – dawny kinoteatr "Metro"
 • Ul. Łyczakowska, 049 – kościół Św. Antoniego
 • Ul. Łyczakowska, 082 – cerkiew Świętych Piotra i Pawła
 • Ul. Łyczakowska, 107 – Szpital wojskowy
 • Ul. Łyczakowska, 131 – dawny kinoteatr "im. Hałana", "im. Mykołajczuka"
 • Ul. Łyczakowska, 225 – dawna synagoga
 • Ul. Łyczakowska, 99 – dawny kinoteatr "Patria"
 • Ul. Łysenka – park "Stara Strzelnica"
 • Ul. Łysenki 31 - Dziecięcy Szpital Kliniczny Obwodu Lwowskiego
 • Ul. Mecznikowa – cmentarz Łyczakowski
 • Ul. Medowa, 3 – dawna synagoga
 • Ul. Metrologiczna, 2 – budynek biurowy (dawna willa)
 • Ul. Metrologiczna, 3 – budynek mieszkalny
 • Ul. Muszaka – ul. Dibrowna – plantacje dawnej Sofiówki
 • Ul. Myszugi 56
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 15 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 16 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 17 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 19 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 20 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 21 – budynek mieszkalny
 • Ul. Neczuja-Lewickiego, 23 – budynek mieszkalny
 • Ul. Ormiańska, 23 – dawna kamienica "Pór roku" (obecnie Lwowska Akademia Sztuk Pięknych)
 • Ul. Ormiańska, 7 – dzwonnica Katedry Ormiańskiej
 • Ul. Ormiańska, 7 – katedra ormiańska
 • Ul. Ozarkiewicza 4 - Szpital „Narodna Lecznica” im. Andrzeja Szeptyckiego
 • Ul. Pasiczna – "Chołm Sławy" ("Wzgórze Sławy")
 • Ul. Pekarska – pomnik lekarzom poległym w czasie II wojny światowej
 • Ul. Pidwalna – pomnik Iwana Fedorowa
 • Ul. Pidwalna, 13 – archiwum narodowe (dawny Arsenal Królewski)
 • Ul. Pidwalna, 5 – dawny arsenal miejski
 • Ul. Piekarska 52 – Budynki Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Ul. Piekarska 69 - budynek administracyjny Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego
 • Ul. Piekarska, 50 – gmach Akademii weterynaryjnej
 • Ul. Powitriana, 20 – dawny kinoteatr "Suputnyk", "im. Kociubyńskiego", "Striłec"
 • Ul. Rappaporta – dawny cmentarż żydowski
 • Ul. Ruska 20 – dawne sale sportowe towarzystwa "Sokił-Batko"
 • Ul. Ruska, 4 – residential building
 • Ul. Ruska, 7 – dawna cerkiew Wołoska (obecnie Uspieńska)
 • Ul. Ruska, 7 – kaplica Trzech Świętych
 • Ul. Ruska, 7 – Wieża Korniakta
 • Ul. Ruska, 8 – budynek mieszkalny
 • Ul. Rusowych 4 - Oddział Ginekologicznego Szpitala nr 5
 • Ul. Saksagańskiego 6 - dom biurowo-mieszkalny
 • Ul. Samczuka, 12 – kinoteatr "Lwiw"
 • Ul. Serbska, 1 – dawna kamienica Wojnarowskich
 • Ul. Serbska, 3 – dawna kamienica Piotrowiczowska
 • Ul. Serbska, 5 – dawna kamienica Kołomyska (Żywertowska)
 • Ul. Serbska, 8 – dawna kamienica Kozłowska
 • Ul. Siańska – dawna synagoga
 • Ul. Siańska, 16 – dawna synagoga Przedmiejska
 • Ul. Siańska, 4 – dawna synagoga
 • Ul. Siańska, 5 – dawny bejt midrasz
 • Ul. Siczowych Strilciw, 11 – dawny kinoteatr "Elite", "Wanda", "Oaza", "Muza", "im. Zoi Kosmodemjańskoi", "Łewenia"
 • Ul. Słowackiego, 1 – gmach Poczty głównej
 • Ul. Snieżna – Dawna Figura Najświętszej Marii Panny
 • Ul. Snieżna, 2 – Cerkiew Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Ul. Starojevrejska, 10 – dawna kamienica Harajewiczowska
 • Ul. Starojevrejska, 26 – dawna kamienica Pokorowiczowska
 • Ul. Starojevrejska, 52 – dawna kamienica Boruchowska
 • Ul. Starojewrejska, 41 – dawny bejt midrasz
 • Ul. Starojewrejska, 54 – dawna synagoga
 • Ul. Starozneseńska – park Znesinia (Zniesienie)
 • Ul. Stauropihijska, 5 – budynek mieszkalny
 • Ul. Stefanyka – biblioteka im. W. Stefanyka (dawny Ossolineum)
 • Ul. Stefanyka – pomnik Wasyla Stefanyka
 • Ul. Stryjska – Pomnik Chwały Wojennej Radzieckich Sił Zbrojnych
 • Ul. Stryjska 36-42 - Budynek mieszkalny
 • Ul. Stryjska, 30 – kinoteatr "Płaneta Kino"
 • Ul. Stusa – park Zalizna Woda (Żelazna Woda)
 • Ul. Szeptyckich, 45 – dawny kinoteatr "Majak", "Dzwin"
 • Ul. Szewczenka – cmentarz Janowski
 • Ul. Szewczenka – dawny kinoteatr "Teatr Elektryczny Oesera"
 • Ul. Szewska, 01/Pl. Rynek, 32 – dom towarowy (dawny dom handlowy Zippera)
 • Ul. Szewska, 10 – budynek mieszkalny
 • Ul. Szewska, 14 – budynek hotelu "Leopolis"
 • Ul. Szewska, 16 – budynek hotelu "Leopolis" (dawna kamienica Krochmalewiczówska)
 • Ul. Tarnawskiego, 25 – budynek mieszkalny
 • Ul. Teatralna, 10 – budynek mieszkalny
 • Ul. Teatralna, 11 – budynek mieszkalny
 • Ul. Teatralna, 11 – dawny kościół jezuicki (obecnie św. Piotra i Pawła)
 • Ul. Terszakiwciw, 9 – dawny kościół sakramentek (obecnie cerkiew Trójcy Najświętszej)
 • Ul. Tetralna, 18 – museum historii naturalnej (dawny pałac)
 • Ul. Tetralna, 22 – "Budynek Oficerów" (dawny Dom Ludowy)
 • Ul. Tsetnerivka, 18 - Willa
 • Ul. Tuhan-Baranowskiego 10 - Lwowska Akademia Komercyjna
 • Ul. Uniwersytecka – pomnik Iwana Franka
 • Ul. Uniwersytecka, 1 – dawny gmach Sejmu Galickiego (obecnie Narodowy Uniwersytet im. I. Franka)
 • Ul. W. Wełykiego, 14a – kinoteatr "Orlatko", "Sokił"
 • Ul. Walowa, 02 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 09 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 11 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 13 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 14 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 19 – budynek mieszkalny
 • Ul. Walowa, 29 – budynek mieszkalny
 • Ul. Warszawska, 39 – dawny kinoteatr "Im. Kotlarewskiego"
 • Ul. Werbytskiego, 4 – budynek mieszkalny (willa)
 • Ul. Werbytskiego, 6 – bank (dawna willa)
 • Ul. Wiczewa, 2 – dawny kościół benedyktynek (obecnie cerkiew Wszystkich Świętych)
 • Ul. Wirmenska, 13 – dawna kamienica Muratowiczowska
 • Ul. Wirmenska, 14 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wirmenska, 15 – dawna kamienica Domażyrska
 • Ul. Wirmenska, 17 – dawna kamienica Eminowiczowska
 • Ul. Wirmenska, 25 – dawna kamienica Zachnowiczowska
 • Ul. Wirmenska, 4 (Ormiańska) – dawna kamienica Obuchowska
 • Ul. Witowskiego 55
 • Ul. Witowskiego, 43a – dawny kinoteatr "Drużba"
 • Ul. Wuhilna, 1-3 – synagoga
 • Ul. Wynnyczenki 26 - budynek mieszkalny
 • Ul. Wynnyczenki, 14-16 – dawny pałac Namiestnikowski
 • Ul. Wynnyczenki, 22 – dawny kościół karmelitów bosych (obecnie cerkiew Św. Michała)
 • Ul. Wynnyczenki, 24 – budynek instytucji badawczych
 • Ul. Wynnyczenki, 30a – dawny kościół Ofiarowania Pańskiego
 • Ul. Wynnyczenks, 18 – Lwowska Obwodowa Państwowa Administracja
 • Ul. Wysokyj zamok – park Wysokyj zamok
 • Ul. Wyszeńskiego, 29 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wyszeńskiego, 31 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wyszeńskiego, 32 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wyszeńskiego, 34 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wyszeńskiego, 36 – budynek mieszkalny
 • Ul. Wyszeńskiego, 38 – budynek mieszkalny
 • Ul. Zaklińskich – Cmentarz Zniesieński
 • Ul. Zamarstynowska, 9 – dawny kościół Świętego Krzyża (obecnie Instytut Spraw Wewnętrznych)
 • Ul. Zawodska, 3 – dawna synagoga
 • Ul. Zdorowia, 9 – dawna fabryka "Zdrowie"
 • Ul. Zdrowia, 7 – budynek mieszkalny
 • Ul. Zełena, 11b – dawny kościół św. Urszuli (obecnie Dom modlitwy baptystów)
 • Ul. Zełena, 88 – dawny kinoteatr "Bajka", "Zirka"
 • Ul. Zielona 12 - Lwowska Regionalna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Ul. Żółkiewska, 8 – dawny kościół św. Marcina (obecnie Ewangelicki dom modlitwy)
 • Ul. Zołota – dawny park Teofila Wiśniowskiego
 • Ul. Zołota – Nowy cmentarz żydowski
 • Ul. Zołota – pomnik Wiśniowskiego i Kapuścińskiego
 • Ulica Łyczakowska
 • Ulica Petra Doroszenka
 • Vul. Pidwalna, 6 – dawny pawilion "Teatru kontynentalnego Eden"
 •