...

Ul. Neczuja-Lewickiego, 23 – budynek mieszkalny

ID: 347
Wielomieszkaniowy budynek (1897-1898; architekci-współautorzy projektu: Julian Zachariewicz oraz Iwan Lewiński). Narożna kamienica, o Г-podobnym planie. Należy do architektonicznego zespołu składającego się z trzech wielomieszkaniowych domów (pozostałe składowe grupy – nn 7, 9 przy ul. Gen. Czuprynki). Budynek jest dwupiętrowy, z wystrojem elewacji typu „kurtynowego”, oddzielony od chodnika pasmem przyfasadowego ogródka. Historyzm końca XIX w., zorientowany na formy neobaroku.

Historia

Okres budowy:

Lata 1897-1898. Projekt zatwierdzono 7 maja 1897 r. (ДАЛО 2/2/2524/28-30). Budowę ukończono w 1898 r. 

Działka jest usytuowana na rogu ul. Neczuja-Łewickiego i ul. Gen. Czuprynki. Parcela, na której wzniesiono budynek, zajmuje północną narożną część kwartału między ulicami Neczuja-Łewickiego, Gen. Czuprynki, Bohuna i Kotlarewskiego. Kwartał leży na wznoszącym się w kierunku północno-zachodnim zboczu pagórka.

Powiązane Historie

Architektura

Plan i kompozycja przestrzenna:

Kamienica została wzniesiona na prostokątnej działce, ma L-podobny plan. Ze strony ul. Gen. Czuprynki korpus rozmieszczono z odstępem w głąb od wewnętrznego skraju chodnika, dzięki czemu z północno-zachodniej strony założono pasmo przyfasadowego ogródka. Północno wschodnią fasadę wzniesiono wzdłuż regulacyjnej linii ul. Neczuja-Łewickiego. Budynek należy do zespołu, który składa się z trzech kamienic: nr 23 przy ul. Neczuja-Łewickiego oraz nn 7, 9 przy ul. Gen. Czuprynki. Plan powtarza w lustrzanym odbiciu Г-podobny rzut kamienicy przy ul. Gen. Czuprynki 9, brandmur graniczy z budynkiem nr 7 przy tej że ulicy. Grupa kamienic, usytuowana na poprzecznej stronie kwartału, ma w planie П-podobną konfigurację. Wewnętrzne podwórze kamienicy stanowi część obszernego dziedzińca pośrodku północnej części kwartału, wspólnego dla siedmiu domów wielomieszkaniowych.

Kamienica jest dwupiętrowa, stoi na cokole.

Na fasadach nad parterem przeprowadzony jest pas gzymsu, który oddziela dolną kondygnację ściany fasadowej. Nad ostatnim piętrem, wzdłuż obwodu budynku, występuje gzyms z ząbkami. Kamienicę zdobi biegnąca w rzędach rustyka, która najsurowszy rysunek ma na poziomie parteru. W pionie, fasady rozczłonkowują pozorne ryzality, przylegające do kątowej części korpusu i oflankowane przez pary pilastrów. Na narożniku rozmieszczony jest trójgraniasty występ-latarnia, u góry nad nim znajduje się niewielki balkonowy taras. Na poziomie ostatniego piętra korpus narożnik jest ścięty po przekątnej, zakończony attyką z trzema lukarnami. Na północno-wschodniej fasadzie, w pobliżu lewego skraju, na pierwszym i drugim piętrach są umieszczone jeszcze dwa balkony.

Okna mają kształt prostokątny. Szereg okien na fasadzie ze strony ul. Neczuja-Łewickiego składa się z siedmiu otworów okiennych, ze strony ul. Gen. Czuprynki – z pięciu. Narożny występ posiada trzy wąskie okna na poziomie piętra, górna ścięta część narożnika – jedno okno.

Dach jest dwuspadowy, na rogu dopełniony konstrukcją namiotową.

Portal kamienicy znajduje się ze strony ul. Neczuja-Łewickiego bliżej do prawej krawędzi fasady, granicząc z występem pozornego ryzalitu. Rozplanowanie mieszkań typu sekcyjnego. W Г-podobnym korpusie na każdym z pięter znajdują się po trzy mieszkania o dwurzędowym rozmieszczeniu pokoi.

Charakter stylu i wystrój:

Budynek stanowi przykład architektury historyzmu końca XIX w., skłaniającej się do form neobarokowych.

Pilastry wieńczą barokowe głowice. Okna pierwszego i drugiego pięter mają profilowane obramowania i są ozdobione naczółkami. Po oknami umieszczone są sztukaterskie konsole.

Identyczny komplet modeli dekoracyjnego wystroju posiadają sąsiednie budynki nn 7, 9 przy ul. Gen. Czuprynki.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Generała Czuprynki, 009 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 007 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie

Architekci: współautorami projektu byli Julian Zachariewicz oraz Iwan Lewiński, ich podpisy figurują na planach w archiwum magistratu. 

Właściciele: na początku budownictwa Julian Zachariewicz oraz Iwan Lewiński występowali w roli właścicieli działki i projektowanego obiektu.

Wywiad

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Генерала Чупринки, № 7 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 2524.


Autor – Ihor Żuk