...

Pl. Muzejna, 3 – dzwonnica dawnego kościoła dominikanów

ID: 189

Wieża-dzwonnica Kościoła dominikanów jest częścią zespołu architektonicznego klasztoru dominikanów (XV-XIX w.), składającego się w pierwszym rzędzie z monumentalnego późnobarokowego kościoła i budynków klasztornych. Dzwonnica, zbudowana w 1865 r. (autor projektu: J. Braunseis), przylega do kościoła od północy.

Architektura

Budowla jest dwukondygnacyjna, ceglana, tynkowana, zwieńczona kopułą. Ściany członkowane są pilastrami i dekoracyjną międzykondygnacyjną balustradą, z dwoma wazami. Nad wejściem mieści się niewielki balkon.

W architekturze Lwowa dzwonnica Kościoła dominikanów jest przykładem wczesnego historyzmu (neobaroku) drugiej połowy XIX w..

Powiązane Miejsca

Opis

Pl. Muzejna, 3 – Cerkiew Najświętszej Eucharystji (dawny kościół dominikański)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Muzejna, 1 – dawny kościół dominikański (obecnie muzeum historii religii)

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia