...

Pl. Soborna, 3a – dawna brama Gliniańska (obecnie gmach instytutu "Ukrzachidprojektrestauracja")

ID: 385

Pierwsza tercja XVII w. Wjazdowa brama („Gliniańska”) oraz mury klasztoru Bernardynów (obecnie siedziba instytutu „Ukrzachidprojektrestauracja”). Pierwsza tercja XVII w. – budownictwo pod nadzorem inż. Fr. Hetkanta, 1618 r.; budownictwo wieży, 1976–1977 – restauracja z rekonstrukcją, architekci A. Nowakiwski, K. Prysiażny.

Architektura

Budowla fortyfikacyjna z okresu późnego renesansu stanowiąca część zespołu klasztoru Bernardynów. Jest jedną z charakterystycznych dominant krajobrazu dawnego miasta. Od zachodu, wraz z zabudowaniami klasztoru mur obejmuje wielkie zamknięte podwórze o trójkątnym kształcie. W pomieszczeniach, przylegających do obronnego muru, oraz wieży mieści się instytut „Ukrzachidprojektrestauracja”. W północnowschodnim narożniku znajduje się Zarząd Lwowskiego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu.

Budowla jest murowana z kamienia i cegły, wydłużona w kierunku z północy na południe, z rzędem okien-strzelnic w górnej kondygnacji. Środek muru zaznaczony jest kwadratową w planie wieżą, z łukowym przejazdem, krytą namiotowym dachem. Przed murem zrekonstruowano dawną fosę. Po przeciwległej, zachodniej, stronie muru rekonstruowano drewniane galerie bojowe. Zabytek jest najlepiej zachowanym fragmentem zespołu dawnych fortyfikacji Lwowa.

Powiązane Miejsca

Opis

Pl. Soborna, 3a – dawny kościół bernardynów (obecnie cerkiew Św. Andrzeja)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna, 3a – Centralne Państwowe Archiwum (dawny klasztor Bernardynów)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna, 3 – dzwonnica dawnego Kościoła bernardynów

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Pidwalna, 5 – dawny arsenal miejski

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia