...

Pl. Soborna, 3a – Centralne Państwowe Archiwum (dawny klasztor Bernardynów)

ID: 178

Budynek klasztoru bernardynów (obecnie – budynek Centralnego Państwowego Archiwum we Lwowie). Budynek klasztoru, datowany na ok. 1620 r., jest częścią zespołu architektonicznego, w skład którego wchodzi również Kościół bernardynów. Klasztor przybudowany jest do północnej ściany kościoła, a od strony wschodniej otoczony jest murami z wieżą wjazdową.

Architektura

Budynek klasztorny ma złożony plan. Jego korpus obejmuje kwadratowe wewnętrzne podwórze. Budowla jest murowana, z cegły, dwu- i częściowo trzypiętrowa. Ściany wzmocnione są kamiennymi przyporami. Zwieńczenie fasady dziedzińca wewnętrznego ma typową dla architektury manierystycznej sylwetkę, powtarzającą ekspresywną formę zwieńczenia fasady kościoła.

We wnętrzu zachowały się portale z XVII w. i fragmenty malowideł z XVIII w.

Klasztor bernardynów we Lwowie jest zachowaną w niemal niezmienionym kształcie budowlą klasztorną epoki późnego renesansu. W budynku mieści się Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie. W skrzydle północnym mieści się szkoła muzyczna.

Powiązane Miejsca

Opis

Pl. Soborna, 3a – dawny kościół bernardynów (obecnie cerkiew Św. Andrzeja)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna, 3 – dzwonnica dawnego Kościoła bernardynów

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna – kolumna Św. Jana z Dukli

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Soborna, 3a – dawna brama Gliniańska (obecnie gmach instytutu "Ukrzachidprojektrestauracja")

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia