...

Ul. Franka, 121a – cerkiew Św. Zofii (dawny kościół)

ID: 186

Kościół Św. Zofii zbudowany został na wzgórzu, na terenie dawnego przedmieścia południowego (rejon Zofiówki), w oddaleniu od historycznego centrum Lwowa. Wzniesiono go w latach 60. XVIII w., na miejscu dawniejszego drewnianego kościoła, datowanego na 1594 r. Przebudowany w 1864 r.

Powiązane Historie

Architektura

Kościół jest kamienny, jednonawowy, z wieloboczną apsydą i zakrystią z lat 60. XVIII w. Ogólny plan nawy zbliżony jest do kwadratu. Fasada jest trójkondygnacyjna, dzielona profilowanymi fryzami i pilastrami, z portalem o formie prostokąta i niszami, w których umieszczono figury świętych (1864, rzeźbiarz P. Eutele). 

Kościół Św. Zofii prezentuje typ skromnej świątyni podmiejskiej doby baroku, poddanego rekonstrukcji w XIX w.

Powiązane Miejsca

Opis

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia