...

Ul. Generała Czuprynki, 027 – budynek mieszkalny

ID: 544
Wielomieszkaniowy budynek (1900-1901; biuro projektowe architekta-budowniczego Jana Lewińskiego (Iwan Łewyńskyj). Nieduży jednopiętrowy dom zbudowany z odstępem od linii regulacyjnej, brandmurem graniczy z budynkiem nr 25. Fasady są pionowo podzielone przez pozorne ryzality o trójkątnych zwieńczeniach. Zarys planu stanowi wydłużony prostokąt. Węższa fasada wychodzi na ul. Gen. Czuprynki, przy lewym skraju urządzony jest portal. Na tylnej fasadzie, od strony sadu, przybudowano nieduży występ z werandą. Wewnątrz bloku jest małe zamknięte podwórze. Secesja. 

Powiązane Historie

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Генерала Чупринки, № 27 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 2540.


Autor – Ihor Żuk