...

Ul. Wyszeńskiego, 38 – budynek mieszkalny

ID: 448
(1928 r.). Budynek mieszkalny usytuowany w pierzei ulicy. Wzniesiony według projektu z 1925 r. (architekt nieznany) dla Józefa Pencakowskiego w stylu romantycznej moderny.

Powiązane Historie

Architektura

Budowla jest dwupiętrowa, ceglana, tynkowana, założona na G-podobnym planie. Posiada wysoką kondygnację cokołową, oświetlaną oknami. Rozplanowanie wewnętrzne typu sekcyjnego, stropy są płaskie. Kompozycja fasady jest asymetryczna, z występującym środkowym segmentem zakończonym przez mansardę. Portal wejściowy z obu stron ozdobiony przez pilastry o stylizowanych kapitelach jońskiego porządku. Fasada jest zakończona profilowanym gzymsem ze sztukaterskim ornamentem.

Źródła

  1. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1767. – С. 1-10.
  2. Львів. Туристичний путівник. – Видавницво: Центр Європи. – Львів, 1999. – С. 356.
  3. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy. – Wrocław: Via Nowa, 2001. – S. 214-215.

Autorka – Chrystyna Charczuk