...

Ul. Kotlarewskiego, 24 – budynek mieszkalny

ID: 558
Wielomieszkaniowy budynek (1897-1898; architekt-budowniczy Karol Boublik). Dwupiętrowa kamienica zbudowana z odstępem od linii regulacyjnej, brandmurami graniczy z sąsiednimi budowlami. Nad fasadą są nadbudowane wysokie barokowe attyki. Wejście i klatka schodowa znajdują się pośrodku bloku o T-podobnym założeniu. Kompozycyjnie kamienica tworzy blok zintegrowany z sąsiednim budynkiem nr 22, do którego przylega brandmurem. Obie budowle mają identyczny wystrój. Późny historyzm (neobarok).

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kotlarewskiego, 22 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 22 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5247.
  2. Мельник І. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості королівського столичного міста Галичини. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 115.


Autor – Ihor Żuk