...

Ul. Halicka, 14 – dawna kamienica Hidelczykowska

ID: 2328