...

Ul. Bandery, 08 – dawny kościół Św. Marii Magdaleny (obecnie sala koncertowa)

ID: 184

Dawny Kościół Św. Marii Magdaleny (obecnie Sala koncertowa muzyki organowej i kameralnej). Kościół Św. Marii Magdaleny zbudowany został na wzniesieniu oddalonym od centrum Lwowa, w rejonie dawnych przedmieść południowo-zachodnich. Fasada boczna wychodzi na Pl. Szaszkewycza, odpółnocy do kościoła dobudowane są budynki dawnego klasztoru dominikańskiego. Trzystuletnia historia budownictwa kościoła obejmuje kilka okresów: lata 1609-1612 (budowa zachodniej części świątyni , autor projektu: M. Godny); lata 1630-1635; 1758 (dobudowanie nawy i wież – autor projektu: M. Urbanik); 1880 (schody z tarasem); 1889 (hełmy wież, autor projektu: J. Zachariewicz); 1929 (przebudowa klasztoru). Architektura świątyni łączy w sobie cechy późnego renesansu, baroku i historyzmu.

Architektura

Kościół jest kamienny, trzynawowy, z wieloboczna apsydą i wydłużoną częścią ołtarzową (najstarsza część budowli), którą zdobi profilowany fryz z rustyką, z oknami w głębokich niszach.

Część budowli pochodząca z XVIII w. ma w przypadku fasady bocznej kompozycję dwukondygnacyjną. Fasada główna, z portalem wejściowym w centrum, flankowana jest dwoma wieżami. Świątynia nakryta jest sklepieniami krzyżowymi i wysokim dwuspadowym dachem z sygnaturką na osi. Wieże ujęte są pilastrami, zwieńczone barkowymi hełmami (dobudowanymi w 1889 r.). Między wieżami i frontonem mieszczą się figury świętych (połowa XVIII w., rzeźbiarz S. Fesinger).  

We wnętrzu znajduje się stiukowy ołtarz (autorstwa A. Kelara, 1634) i ołtarz wyrzeźbiony z alabastru (autorstwa J. Rajcher-Todta, 1926). Zachowały się malowidła ścienne części ołtarzowej (lata 30 XX w.) i organy (1932).

Powiązane Miejsca

Opis

Ulica Petra Doroszenka

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia