...

Ul. Hruszewskiego, 2 – dawny kościół św. Mikołaja (obecnie cerkiew Pokrowy)

ID: 193

(dawny Kościół Św. Mikołaja, Ul. Hruszewskiego 2). Kościół Św. Mikołaja zbudowany został poza granicami centralnej części miasta, w rejonie dawnego południowego przedmieścia, na miejscu dawniejszego drewnianego kościoła z końca XVII w. Najważniejsze daty z historii budowy kościoła – lata 1739-1745 (autor projektu: F. Placidi, lub K. Granacki?); 1924-1926 (częściowa przebudowa klasztoru, autor projektu: T. Wróbel).

Architektura

Kościół należydobazyliktrójnawowych. Wzniesiony został na podwyższeniu, na działce otoczonej murem. Budowla jest murowana, kamienna, ma dwuspadowy dach z sygnaturką na osi, wydłużoną prostokątną apsydę i krzyżowe sklepienia we wnętrzu. Ołtarz zorientowany jest na zachód. Fasada jest trójkondygnacyjna, dzielona profilami gzymsów i pilastrami, zdobiona łukowymi niszami. W kompozycji ściany fasadowej dominuje wysoki fronton, którego ekspresywny kontur jest typowy dla epoki baroku. Portal i okna mają formę prostokątów.

Rzeźbiarsko-ornamentalne zdobienia wnętrza, autorstwa S. Fesingera i L. Łęczyckiego, charakteryzują motywy typowo barokowe. We wnętrzu kościoła zwraca uwagę relief płaski o formie tryptyku wykonany z marmuru i alabastru (1595 r., pracownia H. von Hutte) i obrazy A. Reichana (po 1861 r.).

Od zachodu i północy do świątyni dobudowany został korpus klasztorny. Fasada budynków klasztornych nawiązuje do barokowych form kościoła.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia