...

Ul. Uniwersytecka, 1 – dawny gmach Sejmu Galickiego (obecnie Narodowy Uniwersytet im. I. Franka)

ID: 293

Dawny gmach Sejmu Galicyjskiego (1877-1881, arch. J. Hochberger; 1923 – rekonstrukcja sali posiedzeń; ul. Uniwersytecka 1). Styl budowli – historyzm (neorenesans). Monumentalny gmach zajmuje większą część kwartału usytuowanego między ulicami Uniwersytecką, Kościuszki, Strzelców Siczowych i Listopadowego Czynu. Przed gmachem nasadzono skwer z kwietnikami, który kompozycyjnie stanowi przedłużenie parku im. I. Franki, ustawiony jest w nim pomnik I. Franki. Obecnie – główny gmach Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Budowla służy potrzebom uniwersytetu od lat 20. XX w.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek jest ceglany, otynkowany, dwupiętrowy na wysokim cokole. Fasada główna, o symetrycznej kompozycji, jest rozczłonkowana gzymsami na trzy poziome kondygnacje; w dolną część fasady zdobi rustyka.

Centralną oś gmachu akcentuje występujący środkowy ryzalit z wejściową galerią arkadową i loggią w górnej kondygnacji, ozdobioną korynckimi kolumnami oraz pilastrami. Ryzalit wieńczy attyka, na której umieszczona jest kompozycja rzeźbiarska „Opiekuńczy duch Galicji” (z personifikacjami Galicji oraz rzek Dniestru i Wisły); przed pylonami portyku znajdują się dwie alegoryczne kompozycje: z lewej strony – „Oświata”, z prawej – „Praca”. Boczne ryzality zakończone kopułami również zdobią kolumny, pilastry i dekoracyjne rzeźby. Okna gmachu mają kształt prostokątny i łukowy, portale – półkolisty.

Autorami rzeźbiarskiej dekoracji gmachu są: L. Marconi, T. Rygier, T. Barącz, F. Mikulski, Z. Trembecki.

Fasada wychodząca na ul. Kościuszki, rustykowana, rozczłonkowana przez gzymsy i płaskie ryzality, posiada skromniejszy wystrój.

Plan gmachu ma skomplikowaną konfigurację. Wewnętrzne rozplanowanie opiera się na systemie korytarzowo-gabinetowym. Struktura rozplanowania rozwija się wokół centralnej klatki schodowej oraz obszernej auli z górnym światłem. Gmach posiada trzy wewnętrzne podwórza.

Wnętrza mają bogatą dekorację sztukaterską. W westybulu przed klatką schodową zachowały się malowidła na suficie.

Powiązane Miejsca

Opis

ul. Hruszewskiego, 4 – dawny konwikt jezuicki (obecnie wydżiał biologiczny uniwersytetu im. Franka)

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kyryła i Mefodija 06 – Wydział Chemii Uniwersytetu Lwowskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kyryła i Mefodija 08 - Wydział Fizyki Uniwersytetu Lwowskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Drahomanowa 05 - Biblioteka Uniwersytetu Lwowskiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Postacie

Organizacje

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia