...

Ul. Generała Czuprynki, 019 – budynek mieszkalny

ID: 531

Jednorodzinny budynek mieszkalny – willa (1902 – 1903; architekt Michał Kowalczuk). Jednopiętrowa budowla ma wysokie pokrycie dachu, wykończone ostrą sylwetką wieżyczki narożnej i frontonów. Prostokątny kształt ożywiają występy gzymsów i ryzalitów. Wewnętrzny plan bazuje na dwutraktowym schemacie rozłożenia pokoi. Przed fasadami urządzono ogród i kwietniki. Styl willi można określić jako przykład późnego historyzmu z zabarwieniem neoromantycznym. W wykończeniach występują stylizowane formy sztuki ludowej.

Powiązane Historie

Źródła

  1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/2/2538.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 356-357.
  3. Бірюльов Ю. Вілли архітекторів // Галицька брама. – 2007. – № 3-4. – С. 24.
  4. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 278, 280.
  5. Lewicki J. Między tradycją a nowoczesnością: Architektura Lwowa lat 1893-1918. – Warszawa: Neriton, 2005. – S. 219-220.
  1. Державний архів Львівської області (ДАЛО) 2/2/2538.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 356-357.
  3. Бірюльов Ю. Вілли архітекторів // Галицька брама. – 2007. – № 3-4. – С. 24.
  4. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 278, 280.
  5. Lewicki J. Między tradycją a nowoczesnością: Architektura Lwowa lat 1893-1918. – Warszawa: Neriton, 2005. – S. 219-220.

Autor – Ihor Żuk