...

Ul. Generała Czuprynki, 070 – dawny klasztor Karmelitów bosych

ID: 1487

Powiązane Historie