...

Pl. św. Jura – gmach Politechniki Lwowskiej (dawny wydział chemiczny)

ID: 320

Gmach wydziału chemicznego Narodowego Uniwersytetu „Lwowska Politechnika” (1873-1876, arch. J. Zachariewicz). Styl budowli – historyzm (neorenesans).

Architektura

Budowla wolno stojąca na działce, główną fasadą zwrócona do pl. Św. Jura, tylną – do głównego gmachu politechniki. Budynek jest dwupiętrowy, ceglany, otynkowany, o symetrycznym planie, posiada dwa wewnętrzne podwórza.

Na głównej fasadzie wyróżnia się środkowy ryzalit z portalem wejściowym, ujętym w doryckie pilastry, nad którym ustawiony jest fronton. Na pierwszym piętrze ryzalit zdobią jońskie pilastry, na drugim – korynckie. Otwory okienne o łukowym kształcie dopełniają profilowane obramowania. Parterową kondygnację zdobi rustyka.

Wewnętrzne rozplanowanie oparte jest na systemie korytarzowym. Centralny ryzalit mieści westybul z paradnymi podwójnymi schodami, ozdobiony sztukaterią, dekoracyjnymi kratami oraz świecznikami.

Na głównej osi, za westybulem, znajduje się wielka amfiteatralna sala wykładowa.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Bandery, 12 – gmach glówny Politechniki Lwowskiej

Przejdź do całego opisu
Opis

pl. Św. Jura, 2 – dawny klasztor Sacre-Coeur (obecnie gmach Politechniki Lwowskiej)

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu
Opis

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia