...

Ul. Kolberga, 6 – budynek mieszkalny

ID: 525
Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1889-1890, współautorstwo arch. J. Zachariewicza i I. Lewińskiego). Blok budynku jest środkowym obiektem grupy, do którego wchodzą także budynki nn 4 i 8 przy ul. Kolberga. Trzy wille mają przy fasadach pasmo kwietników oraz wspólną przestrzeń działek ogrodowych pośrodku kwartału. Budynek jest jednopiętrowy, prostokątny w planie. Jego fasadę z występem w środku akcentuje trapezoidalny fronton. Neoromantyczny kierunek architektury późnego historyzmu. 

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kolberga, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Kolberga, 8 – willa

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Кольберга, № 6 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 3, спр. 660.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 353.
  3. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 276-277.

Autor – Ihor Żuk