...

Ul. Wyszeńskiego, 32 – budynek mieszkalny

ID: 444

(lata 1925–1926). Budynek mieszkalny usytuowany w pierzei ulicy. Wzniesiony według projektu architekta Stankiewicza dla Ireny Stankiewicz w stylu romantycznej secesji.

Powiązane Historie

Architektura

Budowla jest jednopiętrowa, ceglana, tynkowana, z kondygnacją mansardową, założona na planie prostokątu. Rozplanowanie wewnętrzne typu sekcyjnego z amfiladowym rozkładem pomieszczeń, stropy są płaskie. Kompozycja fasady jest asymetryczna z przesuniętym w lewo portalem wejściowym o profilowanym obramowaniu. Portal zakończony jest świelikiem z secesyjną kratą. Fasadę rozczłonkowują pionowe pilastry, zakończone stylizowanymi kapitelami o motywie lotosu. Między pierwszym piętrem i mansardą biegnie profilowany gzyms. Na poziomie pierwszego piętra występuje balkon oparty na sztukaterskich kroksztynach w postaci wolut.

Zabytek jest charakterystycznym przykładem architektury secesyjnej.

Źródła

  1. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1762. – С.7, 8.
  2. Львів. Туристичний путівник. – Видавницво: Центр Європи. – Львів, 1999. – С. 356.
  3. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy. – Wrocław: Via Nowa, 2001. – S. 214-215.

Autorka – Chrystyna Charczuk