...

Pl. Rynek, 16 – dawna kamienica Mieszkowska

ID: 144

Kamienica zbudowana została w XV w., do dziś zachowały się częściowo średniowieczne sklepienia i stropy. W XIX w. została gruntownie przebudowana, i jako taka daje wyobrażenie o zmianach, których architektura późnośredniowieczna doznawała we Lwowie w okresie panowania historyzmu. Budynek wzniesiony został w XVI w. Zachował charakterystyczne atrybuty gotyckie (plan budynku, sklepienia parteru), które na skutek XIX-wiecznej przebudowy w wystroju pierwszego, drugiego i trzeciego piętra zostały uzupełnione motywami historyzującymi. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Powiązane Historie

Architektura

Kamienica mieści się na południowej pierzei Rynku. Jest trzypiętrowa, ceglana, tynkowana, zbudowana na planie wydłużonego prostokąta na osi północ-południe. Fasada dzielona jest lizenami, zwieńczona gzymsem z modylionami. Portal i okna maja profilowane obramowania. Na pierwszym piętrze mieści się balkon zajmujący całą szerokość fasady.

Dzięki pracom restauracyjnym z lat 30. XX w. na parterze odsłonięto fragmenty dawnego muru gotyckiego.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor — Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia