...

Ul. Kotlarewskiego, 31 – budynek mieszkalny

ID: 542

Mieszkalny dom jednorodzinny – dawna willa (1891-1892, późniejsze przebudowy; współautorstwo arch. Juliana Zachariewicza i Iwana Lewińskiego). Razem z sąsiednią willą nr 29 tworzył grupę domów jednorodzinnych stanowiącą składową część zabudowy dzielnicy Kastelówka. Dom miał jedno piętro, wysoki dach i mansardę. Następne gruntowne rekonstrukcje przekształciły willę na wielomieszkaniowy budynek. O pierwotnym projekcie z początku lat 1890. obecnie przypomina tylko zakomponowanie otworów okiennych na przebudowanych elewacjach i przylegająca działka ogrodowa.

Powiązane Historie

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 29 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5255.


Autor – Ihor Żuk