...

Ul. Zamarstynowska, 9 – dawny kościół Świętego Krzyża (obecnie Instytut Spraw Wewnętrznych)

ID: 199

Dawny Kościół Świętego Krzyża (obecnie Lwowski Instytut Spraw Wewnętrznych). Kościół z przyległymi budynkami klasztornymi zajmuje posesję między obecna ulicą Zamarstynowską i Prospektem Czornowoła. Zbudowany został poza granicami lwowskich murów miejskich doby XVII w., na terenie przedmieścia północnego, i zaliczał się do obronnych kościołów podmiejskich. Budowa datowana jest na okres lat 30. XVII w., kolejne przebudowy wykonane zostały w 1744 r. (autor projektu: B. Merettini) i w ciągu XIX-XX w. Kościół jest zabytkiem architektury sakralnej doby późnego renesansu, który zachował pojedyncze formy gotyckie.

Architektura

Świątynia jest jednonawowa, ma wydłużoną półokrągłą apsydę i prostokątny przedsionek. Budowla murowana, z cegły i kamienia, tynkowana. Fasada wschodnia i zachodnia zdobione są frontonami. Pod masywnym gzymsem znajduje się fryz konsolowy. Strzeliste gotyckie okna zdobione są profilowanymi obramowaniami. Wnętrze nakryte jest sklepieniem krzyżowym z rozetkami na przecięciu gurtów.

Wokół kościoła znajdują się dawne budynki klasztorne.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Snieżna – Dawna Figura Najświętszej Marii Panny

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk