...

Ul. Wyszeńskiego, 29 – budynek mieszkalny

ID: 442

(ok. 1909 r.). Budynek mieszkalny usytuowany w pierzei ulicy, wzniesiony według projektu architekta Adama Opolskiego dla Michała i Stefanii Zawojskich w stylu romantycznej secesji.

Powiązane Historie

Architektura

Budowla jest jednopiętrowa, ceglana, tynkowana, założona na planie prostokąta. Rozplanowanie wewnętrzne – typu sekcyjnego z amfiladowym układem pokojów, stropy – płaskie. Kompozycja głównej fasady jest asymetryczna z centralną występującą częścią (płaskim ryzalitem) oraz przesuniętym w prawo portalem wejściowym. Występujący segment fasady jest zakończony stylizowanym trójkątnym frontonem. Parter zdobi rustyka biegnąca w rzędach, pierwsze piętro – wstawki ze sztukaterią. Na poziomie pierwszego piętra pośrodku budynku występuje balkon wsparty na ażurowych kutych kroksztynach z kutym ogrodzeniem o secesyjnym wzorze z motywem łączących się spirali.

Zabytek jest charakterystycznym przykładem architektury secesyjnej.

Źródła

  1. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1759. – С. 3, 4.
  2. Львів. Туристичний путівник. – Видавницво: Центр Європи. – Львів, 1999. – С. 356.
  3. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy. – Wrocław: Via Nowa, 2001. – S. 214-215.

Autorka – Chrystyna Charczuk