...

Pl. Rynek, 23 – dawna kamienica Szolc-Wolfowiczów

ID: 148

Dawna Kamienica Szolc-Wolfowiczów. Budynek jest znanym zabytkiem architektury lwowskiej doby późnego renesansu. Najważniejsze daty w historii budowy obiektu: 1570 r., przebudowa w połowie XVII w. i w połowie XVIII w. Kamienica Szolc-Wolfowiczów jest bardzo cennym obiektem ze względu na w pełni zachowane zdobienia rzeźbiarskie fasady z XVII w. Historyczna nazwa kamienicy – Kamienica Szolc-Wolfowiczów – pochodzi od nazwiska dawnych właścicieli budynku. Najważniejsze etapy budowy kamienicy miały miejsce w 1570 r., w połowie XVII w. i połowie XVIII w. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek mieści się na zachodniej pierzei Rynku, zajmuje posesję narożną. Północna fasada wychodzi na Plac Katedralny. Budynek zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta na osi wschód-zachód. Jest dwupiętrowy, ceglany, tynkowany. Fasady dzielone są gzymsami i wertykalnymi kanelowanymi pilastrami , dekoracji dopełniają maszkarony i rustyka na poziomie parteru. Kompozycję ściany fasady zwieńcza rozbudowany gzyms.

Fasady kamienicy są bogato zdobione dekoracjami rzeźbiarskimi. Okna umieszczone są w obramowaniach zdobionych reliefami, szczytami i dekoracyjnymi maskami. W niszy narożnej drugiego piętra umieszczona została figuralna grupa „Chrzest Chrystusa przez Jana Chrzciciela” (XVII w., pracownia H. von Hutte).

W późniejszych epokach wnętrza budynku uległy gruntownej przebudowie. Obecnie kamienica Szolc-Wolfowiczów wykorzystywana jest jako budynek mieszkalny.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor  Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia