...

Ul. Metrologiczna, 2 – budynek biurowy (dawna willa)

ID: 529

Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1904-1905; architekt Alfred Zachariewicz [biuro projektowe budowlanej firmy Józefa Sosnowskiego i Alfreda Zachariewicza]). Jednopiętrowy budynek usytuowano na wąskiej kątowej działce jako wolnostojący obiekt otoczony sadem i kwietnikiem. Prostokątny zarys planu ożywiają występy ryzalitów. Ekspresję architektonicznej kompozycji wzmacniają ostre sylwetki trójkątnych szpiców i uskoki wysokości gzymsów. Architektura budynku ma cechy stylu zakopiańskiego w połączeniu z formotwórczymi środkami secesji. Dominantę wystroju dekoracyjnego stanowią rzeźbione elementy drewniane.

Powiązane Historie

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Метрологічній, № 2 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 698.
  2. Бірюльов Ю. Вілли архітекторів // Галицька брама. – 2007. – № 3-4. – С. 22.
  3. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 279, 281.
  4. J. Sosnowski i A. Zachariewisz. – Kraków, 1913. – S. 16 (na IV pozycji).

Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia