...

Pl. Rynek, 02 – dawna kamienica Bandinellowska

ID: 142

Budynek jest jednym z lepszych przykładów architektury późnego renesansu we Lwowie. Jego budowa datowana jest na koniec XVI w., przebudowa miała miejsce w latach 1737-1739. Budynek jest pokazowym przykładem miejskiej architektury pałacowej doby renesansu. Jego tradycyjna nazwa, „Kamienica Bandinellowska”, pochodzi od nazwiska pierwotnego właściciela.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek zbudowany został na wschodniej ścianie Rynku, zajmuje posesję narożną. Północna fasada wychodzi na ul. Stauropigijską.

Kamienica ma wydłużony kontur umieszczony na osi wschód-zachód. Budowla jest dwupiętrowa, fasady dzielone są szerokimi pasami belkowań z rozbudowanym gzymsem, flankowane są też pilastrami zdobionymi rustyką. Ściany zwracają uwagę elementami dekoracyjnymi z białego kamienia.

Okna obramowane są pilastrami, zwieńczone szczytami. Nad oknami pierwszego piętra umieszczone są dekoracyjne reliefy ze stylizowanymi postaciami delfinów. Portal główny obramowany jest półkolumnami.

We wnętrzu zachowały się autentyczne rzeźbienia kolumn międzyokiennych.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor — Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia