...

Ul. Kotlarewskiego, 19 – budynek mieszkalny

ID: 550

(1910-1911; architekt-budowniczy Józef Hornung) - wielomieszkaniowy budynek. Dwupiętrowa kamienica graniczy brandmurami z bocznymi ścianami sąsiednich budowli. Plan i wystrój powtarzają w lustrzanym odbiciu kształty przylegającego budynku nr 17. Przed fasadą urządzono kwietnik; za blokiem, w głębi kwartału – sad. Pośrodku fasady, pod trójkątnym balkonem-daszkiem, rozmieszczono portal, z lewej strony występuje pozorny ryzalit zakończony szczytem, który zdobi majolikowe panneau. Plan ma Г-podobną konfigurację. Secesja.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kotlarewskiego, 17 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 19 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5244.


Autor – Ihor Żuk