...

Ul. Łyczakowska, 107 – Szpital wojskowy

ID: 338

Dawne Sanatorium Kazimierza Soleckiego (1909 r.). Budynek został wzniesiony według projektu z 1908 r.  architekta Aleksandra Łuszpińskiego (Ołeksandr Łuszpyńskyj) jako sanatorium Czerwonego Krzyża, do I wojny światowej stanowił własność lekarza Kazimierza Soleckiego. W 1934 r. nadbudowano drugie piętro (arch. Wawrzyniec Dayczak). Obecnie w budynku mieści się oddział szpitala Wojsk Ochrony Pogranicza Ukrainy.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek został wzniesiony w stylu secesji z charakterystycznymi cechami „stylu zakopiańskiego” i zastosowaniem motywów huculskich. Fasadę, zwróconą ku ul. Repina, podkreśla wysunięty centralny ryzalit, zakończony przyczółkowym dachem z charakterystycznym dla „zakopiańskiego” stylu motywem „słoneczko” i rzeźbionymi kroksztynami. Elewacje upiększają ceramiczne panneau o secesyjnej ornamentyce oraz rustykowany pas oddzielający cokołową część budynku licowaną naturalnym kamieniem.

Zabytek stanowi charakterystyczny przykład budowli użyteczności publicznej z początku XX w. w stylu secesji.

Źródła

  1. Projekt "Galiciana", 2001-2002
  2. ДАЛО. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 330. – С. 14, 15-17.
  3. В. С. Вуйцик Зустріч зі Львовом. Путівник. Львів: видавництво „Каменяр”, 1987. – С. 119.
  4. M. Orłowicz. Ilustrowany przewodnik po Lwowie. – Lwów, 1925. – S. 120.

Autorzy  Chrystyna Charczuk i Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia