...

Ul. Tuhan-Baranowskiego 10 - Lwowska Akademia Komercyjna

ID: 2534
Lwowska Akademia Komercyjna

Historia

Akademia Handlu Zagranicznego znajdowała się przy ulicy Skarbkowskiej 39 (obecnie Łesi Ukrainki) w budynku z 1899 roku, dostosowanym do potrzeb uczelni na koszt Izby Handlowej. W wyniku reformy oświaty w 1922 roku szkoła została przekształcona w Wyższą Szkołę Handlu Zagranicznego i tymczasowo przeniesiona do gmachu Instytutu Technologii przy ulicy Burlarda 5 (obecnie Niżankowskiego). Jednak wraz ze wzrostem liczby uczniów pojawiła się konieczność budowy dla niej osobnej siedziby.

Zakupiono działkę przy zakolu ulicy Sakramentek (obecnie ulica Tuhan-Baranowskiego), prowadzącej do klasztoru sióstr Najświętszego Sakramentu. Nowy budynek miał zająć miejsce po starych drewnianych domach. Zlecenie przez administrację szkoły opracowania projektu Wawrzyńcowi Dayczakowi nie było przypadkiem, gdyż miał on duże doświadczenie w projektowaniu budynków dla instytucji edukacyjnych, a ponadto niekiedy pracował przy tego typu projektach za darmo lub za symboliczną opłatą. Budynek zrealizowano w latach 1934–1935.

Funkcjonalny układ pomieszczeń został uwidoczniony na zewnątrz – bryła budynku składa się z czterech części o zróżnicowanych rozmiarach i elewacjach. W najbardziej reprezentacyjnej części znajdują się wejście, hol i aula. W bryle uwydatniono także klatki schodowe – główną usytuowaną po lewej stronie wejścia i pomocniczą po prawej stronie. Ich elewacje zostały w całości obłożone cegłą i artykułowane pionowymi oknami wstęgowymi. Pomiędzy klatkami schodowymi na wszystkich trzech piętrach usytuowano sale wykładowe i korytarze. Parter jest częściowo zajęty przez bibliotekę, a biura władz uczelni i sala posiedzeń znajdują się na drugim piętrze.

Zgodnie z ówczesnymi standardami budynek został lekko cofnięty w głąb działki i poprzedzony od strony ulicy ogrodem. Architekt przygotował dwa warianty projektów ogrodzenia i zieleni, poświęcając wiele uwagi nie tylko zewnętrznemu ukształtowaniu gmachu, lecz także jego relacji z miejskim otoczeniem.

W czasach radzieckich tradycje uczelni handlowej kontynuował Instytut Handlowo-Gospodarczy, dzisiaj mieści się tu Lwowska Akademia Handlowa. Na fasadzie budynku znajduje się rzeźba Merkurego, przewidziana już w projekcie Wawrzyńca Dayczaka, lecz zrealizowana znacznie później. 

Powiązane Historie