...

Ul. Łesi Ukrainki 01 – Teatr im. M. Zańkowieckiej

ID: 304
Gmach dzisiejszego Teatru im. Marii Zańkowieckiej został zbudowany w 1837–1842 latach jako Teatr Fundacji hr. Stanisława Skarbka. Budynek wzniesiony według projektu wiedeńskiego architekta Ludwiga Pichla, proces koordynował lwowski architekt miejski Johann Salzmann. Stylistycznie budynek jest przykładem późnego klasycyzmu w wersji wiedeńskiej szkoły architektonicznej. Jest jednym z największych tego typu budynków w Europie, wniesiony do narodowej listy zabytków architektury pod numerem 1286.

Powiązane Historie

Postacie

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia