...

Ul. Krakowska, 21 – cerkiew Przemienienia Pańskiego

ID: 205

Wolnostojąca budowla sakralna w centralnej części miasta. Wzniesiona na fundamentach świątyni z XVIII w. – dawnego kościoła trynitarzy – z wykorzystaniem jego ścian i konstrukcji, zachowanych po pożarze w 1848 r. Najważniejsze okresy budowy świątyni: 1703-1731 (wzniesienie kościoła trynitarzy); 1783 (przebudowa pod bibliotekę uniwersytetu); 1875-1898 (obecna świątynia), autor projektu: S. Hawryszkiewicz. Na chwile obecną architektura Cerkwi Przemienienia Pańskiego łączy w sobie formy historyzmu (wariant klasycystyczny z wykorzystaniem tradycji ukraińskiej architektury sakralnej) z pozostałościami form barokowych i wczesnego klasycyzmu (elementy dawnego kościoła).

Architektura

Murowanazkamienia, trzynawowa. Zbudowanajakotrzynawowabazylikazwydłużoną półokrągłą apsydą inieznacznymiwystępamitranseptu. Trzykopułowa. Kopuła główna otwiera się do wnętrza, dwie pozostałe są zwieńczeniem wież, w które ujęta jest fasada główna. Fasady rozczłonkowane są pilastrami, portal główny ujmują kolumny. Antablement ma rozwinięty gzyms, okna mają łukowe zakończenia.

Autorem zdobień rzeźbiarskich wnętrza i tamburu kopuły autorstwa jest J. Marconi. Ikonostas został wykonany przez T. Popiela. Kompozycje malarskie wykonane zostały przez T. Kopystyńskiego i K. Ustyjanowicza.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor – Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia