...

Pl. Rynek, 17 – dawna kamienica Francwenigowska

ID: 145

Budynek datowany jest na XV w., zachowały się w nim częściowo sklepienia i stropy z okresu późnego średniowiecza. W XVIII w. nastąpiła przebudowa obiektu styli rokoko (autor projektu: F. Wenigowski). Architektura kamienicy jest połączeniem pozostałości stylu gotyckiego z późnym barokiem. Obecnie (2008) budynek mieszkalny.

Powiązane Historie

Architektura

Kamienica mieści się na południowej pierzei Rynku, zbudowana została na planie wydłużonego prostokąta, na osi północ-południe. Jest trzypiętrowa, ceglana, tynkowana. Z czasów gotyku zachowała ogólny plan i sklepienia parteru (XV w.). Później, w XVIII w., pod kierunkiem architekta F. Wenigowskiego przeprowadzono gruntowną przebudowę, na skutek której budynek nabył cech stylowych późnego baroku.

Fasada dzielona jest pilastrami zakończonymi ornamentem muszlowym, zwieńczona jest rozbudowanym gzymsem. Do poziomu pierwszego piętra oblicowana jest ciosanym kamieniem. Portal i okna w profilowanych obramowaniach zdobione są, podobnie jak pilastry, ornamentyką wykorzystująca motyw rocaille.

Obiekt wykorzystywany jest jako budynek mieszkalny. Część kamienicy zajmują siedziby towarzystw lwowskich mniejszości narodowych.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor — Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia