...

Pl. Muzejna, 1 – dawny kościół dominikański (obecnie muzeum historii religii)

ID: 207

Budynek dawnego klasztoru dominikanów jest częścią zespołu architektonicznego, w skład którego wchodzi również znajdujący się obok kościół i dzwonnica. Budynki klasztorne przylegają do północnej nawy świątyni. W procesie budowy zespołu zaznacza się kilka okresów: XV w., 1556-1621 (przebudowa, autor projektu: M. Czech); koniec XVIII w. (odbudowa po pożarze). Obiekt zachował cechy stylu gotyckiego, renesansowego i barokowego.

Architektura

Budynek jest murowany, dwupiętrowy, ściany wzmocnione są przyporami. Okna zakończone łukami i prostokątne, częściowo w obramowaniach. Budynek, w którym znajdowały się cele mnichów, ma złożoną formę. System planowania wnętrz – korytarzowy, dwa dziedzińce wewnętrzne. Pomieszczenia nakryte sklepieniami.

W budynku klasztornym zachowały się pojedyncze nagrobki alabastrowe z XVI-XVII w. ze starego kościoła gotyckiego, rozebranego w XVIII w.

Powiązane Miejsca

Opis

Pl. Muzejna, 3 – Cerkiew Najświętszej Eucharystji (dawny kościół dominikański)

Przejdź do całego opisu
Opis

Pl. Muzejna, 3 – dzwonnica dawnego kościoła dominikanów

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor – Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia