...

Ul. Ormiańska, 23 – dawna kamienica "Pór roku" (obecnie Lwowska Akademia Sztuk Pięknych)

ID: 155

Budynek „Czterech pór roku” (obecnie budynek dydaktyczny Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych). W panoramie architektonicznej Lwowa budynek wyróżnia się jako cenny zabytek doby biedermeier, wchodzący w skład zespołu zabudowy starej części miasta. Budowa kamienicy datowana jest na XVII w., obiekt był kilkakrotnie przebudowywany (w XVIII w., na początku i w drugiej połowie XIX w.). Na skutek przebudowy z XIX w. kamienica całkowicie zmieniła charakter, nabywając form klasycystycznych. 

Architektura

Budynek jest trzypiętrowy, ceglany, tynkowany, o wydłużonym asymetrycznym planie, fasadą wychodzi na północną stronę ul. Ormiańskiej.

Centralna część fasady, rozczłonkowana pilastrami, oddzielona jest od dolnej kondygnacji fasady balkonem, od górnej – dekoracyjnym fryzem. Prostokątne okna ujęte są w surowe klasycystyczne obramowania. Parter zdobiony jest rustyką, wejście znajduje się po prawej stronie budynku. Fasada zakończona jest rozbudowanym profilowanym gzymsem.

Historyczna nazwa budynku związana jest z tematyką reliefów zdobiących kamienicę. Kompleks dekoracji, datowany na 1882 r., składa się z grupy płaskorzeźb „Cztery pory roku” pod oknami drugiego piętra oraz fryz „Znaki zodiaku” pod trzecim piętrem (dłuta H. Krasuckiego). Gzyms zdobiony jest dekoracja stiukową.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002

Autor – Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane Zdjęcia