...

Ul. Klonowicza, 6 – budynek mieszkalny

ID: 28

Budynek mieszkalny, zbudowany w 1895 r. w stylu historyzmu, z elementami neobaroku, według wspólnego projektu autorstwa architektów Jakuba Sołomona Krocha i Maurycego Silbersteina dla 4 budynków, które dziś znajdują się pod adresami: Lewickiego 5 i 7, Klonowicza 3 oraz Hułaka-Artemowskiego 4. Wspomniane budynki na przełomie XIX i XX wieku były własnością architektów J. Krocha i M. Silbersteina. Obecnie (2009 r.) używany jako budynek mieszkalny.

Historia

26 lutego 1895 r. właściciele nieruchomości 504, 505, 506 4/4, architekci Jakub Sołomon Kroch i Maurycy Silberstein, położonych na działce 6417/2, należącej do Teofili Nikolicz, proszą o pozwolenie magistratu na budowę, według własnego projektu, dwupiętrowego budynku przy nowo otwartej bocznej uliczce od ulicy Kochanowskiego (dziś K. Lewickiego). 8 marca 1895 r. magistrat wydaje zezwolenie, zgodnie z planami zatwierdzonymi 13 lutego 1895 r. Za prawo podłączenia do kanalizacji i korzystania z niej J. Kroch i M. Silberstein wpłacili do kasy miejskiej 107 złotych 96 centów. 1 września 1896 r. właściciele proszą magistrat o zezwolenie na zamieszkanie w dwóch budynkach (Klonowicza 6 i 8). 8 września 1896 r. magistrat wydaje zezwolenie na zamieszkanie w dwóch nowo zbudowanych dwupiętrowych budynkach i potwierdza zakończenie budowy 15 września 1896 r., zgodnie z podaniem z dnia 31 sierpnia 1896 r. 7 września 1896 r. departament magistratu zwraca się do sądu krajowego o przyjęcie nowego numeru konskrypcyjnego budynku (Klonowicza 6) na działce 4320 – 233 4/4 i na przyległej działce 4321 – 234 4/4 (Klonowicza 8) oraz powiadamia o tym właścicieli J. Krocha i M. Silbersteina. 16 sierpnia 1910 r. FeiwelFränkel prosi magistrat o zezwolenie na wykonanie witryny i przebudowy okna na drzwi do swojego sklepu na parterze budynku przy ul. Klonowicza 6. 7 października 1910 r. w odpowiedzi na podanie właściciela F.Fränkela magistrat wydaje zezwolenie zgodnie z planami zatwierdzonymi 6 listopada 1910 r. Projekt przebudowy pomieszczenia na parterze na potrzeby sklepu wykonał architekt Henryk Orlean.

6 lipca 1929 r. magistrat zwraca się do Stanisława Ostera, właściciela budynku przy ul. Klonowicza 6, w sprawie faktu, iż główna fasada jego budynku oraz klatka schodowa są zniszczone i potrzebują remontu. Magistrat wymaga wykonania tych prac do 15 sierpnia 1929 r. Ze względu na śmierć właściciela S. Ostera w dniu 22 maja 1929 r., wdowa Klara Oster prosi magistrat o przedłużenie terminu wykonania prac. Magistrat wydłuża termin najpierw do 1 marca 1930 r., a potem do 22 kwietnia 1930 r. 6 września 1930r. prace odnowienia fasady i klatki schodowej są wykonane.

Architektura

Zbudowany w stylu historyzmu, z elementami neobaroku. Dwupiętrowy, na planie złożonej konfiguracji, z oficynami, ceglany, otynkowany. Symetryczna kompozycja fasady głównej została nieco zmieniona, poprzez przemieszczenie na prawo bramy wejściowej. Parter podkreślony rustyką biegnącą w rzędach i oddzielony od piętra profilowanym fryzem. Okna parteru i pierwszego piętra mają prostokątny kształt, na parterze ozdobione są kamieniami szczytowymi, na pierwszym piętrze profilowanym obramowaniem z „uszkami” i zwieńczone segmentowymi szczytami, udekorowanymi po środku neobarokowymi muszlami. Okna drugiego piętra mają zwieńczenia segmentowe, profilowane obramowanie z „uszkami”, u góry udekorowane neobarokową sztukaterią. Pod oknami pierwszego i drugiego piętra ciągną się profilowane fryzy. Budynek zwieńczono profilowanym gzymsem z rzędem kroksztynów, ząbków i pasem jońskim.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Klonowicza, 4 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Klonowicza, 8 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie

Jakub Sołomon Kroch – architekt
Maurycy Silberstein – architekt
Henryk Orlean – architekt, wykonał w 1910 r. projekt przebudowy pomieszczenia na parterze pod sklep

Właściciele:

Pod koniec XIX wielu właścicielami są architekci Jakub Sołomon Kroch i Maurycy Silberstein według dokumentów PAOL 4804/1 z dnia 26 lutego 1895 r., PAOL 4804/6 z dnia 8 marca 1895 r., PAOL 4804/9 z dnia 1 września 1896 r.;

W drugiej dekadzie XX wieku właścicielem budynku jest FeiwelFränkel według dokumentów PAOL 4804/18 z dnia16 sierpnia 1910 r., 4804/podpis na projekcie zatwierdzonym przez magistrat 6 listopada 1910 r.;

W latach 20-tych i 30-tych XX w. właścicielami budynku są: doktor Stanisław Oster według dokumentów PAOL 4802/18 z 16 maja 1929 r., 4802/20 z 6 lipca 1929 r. (zmarł 22 maja 1929 r.) oraz jego małżonka Klara Oster według dokumentów PAOL 4802/21 z 6 sierpnia 1929 r., 4802/26 z 1 kwietnia 1938 r., zamieszkała przy ul. Sykstuskiej 2 (obecnie Doroszenka).

Źródła

  1. Справа на будівництво будинку на вул. Кльоновича, 6. – ДАЛО. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 4804.
  2. Wykaz domów na obszarze miasta Lwowa . – S. 2. // Księga adresowa Małopołski. – Lwów. Stanisławów. Tarnopól. Rocznik 1935/1936.
  3. Skorowidz adresowy krol. stol.m. Lwowa. Lwow, 1899.
  4. J. R. Spigel. Skorowidz adresowy krol. stol. Miasta Lwowa.  Rocznik II. Rok 1910.
  5. Ksiega adresowa. Fr. Reichmann. 1913
  6. Skorowidz adresowy krol. stol.m. Lwowa. Lwow, 1916.
  7. F. Jaglarz. Skorowidz adresowy krol. stol.m. Lwowa. Lwow, 1920.
  8. “Kogo szukasz” Informator adresowy. Lwow, 1932.
  9. Ksiega telefoniczna. Lwow, 1937.

Autorki – Chrystyna Charczuk i Iryna Kotłobułatowa