...

Ul. Kopernika – pomnik pierwszych drukarzy koło Muzeum Książki

ID: 129
Praca dyplomowa młodego lwowskiego rzeźbiarza Anatolija Halana, absolwenta Lwowskiego Instytutu Sztuki Stosowanej (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) stanęła na podwórzu cerkwi Św. Onufrego na ul. Chmielnickiego w 1971 roku. Była to kompozycja tematyczna złożona z trzech figur – drukarza i podmajstrów. W cerkwi, w której w 1583 pochowany został drukarz Iwan Fedorow, mieściło się wówczas Muzeum Historii Ukraińskiej Książki i Drukarstwa, filia Lwowskiej Galerii Obrazów. Z rozpadem Związku Radzieckiego kompleks klasztoru i cerkwi Św. Onufrego zwrócono jego właścicielom – bazylianom. Muzeum Drukarstwa, noszące obecnie nazwę Muzeum Ukraińskiej Książki Dawnej i Rękopisów, mieści się w dobudowanym budynku w parku otaczającym Pałac Potockich na ul. Kopernika 15. Razem z muzeum zmieniła swoją lokalizację również kompozycja „Pierwsi drukarze”, która znajduje się obecnie przed wejściem do muzeu.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Chmelnickiego, 36 – cerkiew klasztoru Św. Onufrego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Chmielnickiego, 36 – Wieża-dzwonnica Cerkwi Św. Onufrego

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Chmielnickiego, 36 – Budynek klasztoru Św. Onufrego

Przejdź do całego opisu

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia