...

Pl. Rynek, 08 – dawna kamienica Bernatowiczowska

ID: 136

Budynek datowany jest na koniec XVI w. – początek XVII w., w latach 40. XIX w. został przebudowany (autor projektu: Fryderyk Bauman). Ogólne założenie zabytku nosi w związku z tym wyraźne cechy renesansu, zaś w dekoracji fasady przeważają formy klasycystyczne. Kamienica mieści się na wschodniej pierzei Rynku, tylna fasada wychodzi na ul. Fedorowa. Obecnie (2009) budynek mieszkalny.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta, na osi wschód-zachód, jest trzypiętrowy, murowany, ceglany, tynkowany. Nad pierwszym piętrem znajduje się balkon z ażurową kratką, zajmujący całą szerokość fasady. Ostatnie piętro, dobudowane w XIX w., oddzielone jest od niższych kondygnacji szerokim gzymsem.

Fasada podzielona jest pilastrami i ozdobiona reliefami z mitologicznymi motywami i symbolami handlu (lata 60. XIX w., rzeźbiarz H. Krasucki). Okna w obramowaniach. Na parterze zachowały się sklepienia i stropy z okresu renesansu.

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor  Ihor Zhuk