...

Ul. Kotlarewskiego, 20 – budynek mieszkalny

ID: 556

(1902; późniejsza przebudowa; biuro projektowe architekta-budowniczego Iwana Lewińskiego [współautorstwo Iwana Lewińskiego i Alfreda Zachariewicza ?]) - wielomieszkaniowy budynek. Projektowany był jako niewielki dom jednopiętrowy (później nadbudowano drugie piętro), wolnostojący w otoczeniu kwietników i sadowych działek. Budynek w planie ma kształt wydłużonego prostokąta z wąskim narożnym ryzalitem, zorientowanym po przekątnej. W kompozycji fasad przeważają pionowe podziały rozczłonkowania. Na tylnej fasadzie występuje cylindryczny blok klatki schodowej wykonany z żelazobetonu. Secesja.

Powiązane Historie

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 20 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5245.


Autor – Ihor Żuk