...

Ul. Generała Czuprynki, 060 – budynek mieszkalny

ID: 548
Wielomieszkaniowy budynek (1910-1911; biuro projektowe architekta-budowniczego Jana Lewińskiego (Iwan Łewyńskyj) ). Trzypiętrowa narożna kamienica jest częścią składową obwodowej zabudowy kwartału. Blok o Г-podobnym planie ma ścięty narożnik. Występuje na nim wykusz, nad którym nadbudowano wysoką kopułę, przypominającą hełm. Fasady, rozczłonkowane przez gzymsy i pilastry, są zakończone attykami. Wejście z ul. Gen Czuprynki, klatka schodowa przylega do kąta wewnętrznego podwórza. Neoklasycyzm początku XX w. 

Powiązane Historie

Postacie

Wywiad

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Генерала Чупринки, № 60 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 2576.


Autor – Ihor Żuk