...

Ul. Generała Czuprynki, 009 – budynek mieszkalny

ID: 346

Wielorodzinny budynek mieszkalny (1897-1898; architekci – współautorzy projektu: Julian Zachariewicz i Jan Lewiński). Narożna kamienica na planie litery L jest komponentem kompleksu architektonicznego, na który składają się trzy domy mieszkalne (do grupy wchodzi też budynek przy ul. Neczuja-Lewyckiego 23 i przy ul. Gen. Czuprynki 7). Budynek dwupiętrowy z dwutraktowym systemem rozmieszczenia pokoi. Historyzm końca XIX w., z elemantami neobaroku.

Historia

Etapy budowy:

Lata 1897-1898. Projekt zatwierdzono 7 maja 1897 r. (PAOL 2/2/2524/28-30). Budowę ukończono w 1898 r.

Parcela na której wzniesiono budynek, zajmuje zachodnią narożną część kwartału między ulicami Gen. Czuprynki, Bohuna, Kotlarewskiego i Neczuja-Lewyckiego, ulokowanego na południowo-zachodnim zboczu wzgórza.

Powiązane Historie

Architektura

Architekci: współautorami projektu byli Julian Zachariewicz i Jan Lewiński, których podpisy figurują na planach w archiwum magistratu.

Typ zabudowy: wielorodzinny budynek mieszkalny.

Plan, kompozycja przestrzenna:

Kamienica zbudowana na prostokątnej działce, na planie litery L. Od strony ul. Gen. Czuprynki bryłę umieszczono nieco wgłębi od linii regulacyjnej, dzięki czemu między ścianą od frontu a chodnikiem powstał pas zieleńców. Południowo-zachodnia ściana budynku została wyznaczona na linii regulacyjnej ul. Bohuna.

Budynek wchodzi w skład kompleksu, na który składają się trzy kamienice: przy ul. Neczuja-Lewyckiego 23 oraz ul. Gen. Czuprynki 7 i 9. Budowla jest lustrzanym odbiciem zbudowanej na planie litery L kamienicy przy ul. Neczuja-Lewyckiego 23. Ściana przeciwogniowa graniczy z budynkiem nr 7. Grupa, umieszczona na krótszym boku prostokąta kwartału, jest na planie podkowy. Wewnętrzne podwórko jest częścią przestronnego podwórza, w granicach północnej części kwartału, wspólnego dla siedmiu wielorodzinnych domów. Kamienica dwupiętrowa, wzniesiona na wysokim cokole, który powstał ze względu na spadek ul. Bohuna.

Na fasadach nad pierwszym piętrem znajduje się pas gzymsu, który oddziela dolny poziom ściany fasady. Nad ostatnim piętrem po obwodzie przechodzi występ gzymsu z ząbkami. Budynek ozdobiono rustyką biegnącą w rzędach, z najsurowszą oprawą na poziomie parteru. W pionie - fasady podzielono gzymsami, przyległymi do narożnej części bryły i oflankowanymi parą pilastrów. Na rogu umieszczony został trójkątny występ – lichtarz, a nad nim umieszczono niewielki balkon. Na poziomie ostatniego piętra bryła ma skośnie ścięty narożnik, nad którym umocowany został krużganek z trzema oknami strychowymi. Na południowo-zachodniej fasadzie blisko prawej krawędzi na pierwszym i drugim piętrze zamontowane są jeszcze dwa balkony.

Okna prostokątne. Rząd okien na fasadzie od strony ul. Bohuna składa się z siedmiu otworów okiennych; od strony Gen. Czuprynki – z pięciu. Narożny występ – lichtarz ma trzy wąskie okna na poziomie piętra, ścięcie narożnika na górze – jedno okno.

Dach – dwuspadowy, dopełniony na rogu konstrukcją namiotową.

Brama kamienicy znajduje się od ul. Gen. Czuprynki w centrum fasady. Sień wejściowa i klatka schodowa znajdują się na jednej osi, prostopadłej do ulicy. Planowanie mieszkań – sekcyjne. W budynku o kształcie litery L na każdym z pięter umieszczono po trzy mieszkania z dwutraktowym rozmieszczeniem wewnętrznym pokoi.

Styl i zdobienia:

Budynek jest przykładem architektury historyzmu końca XIX w., z elementami neobaroku.

Pilastry wykończone barokowymi kapitelami. Okna pierwszego i drugiego piętra mają obramowania z  płaskorzeźbami i ozdobione są barokowymi frontonami. Pod balkonami zamontowano ornamentalne  konsole. Występy balkonów otoczone są kutymi dekoracyjnymi balustradami.

Taki sam zespół zdobień demonstrują budynki sąsiednie – nr 23 przy ul. Neczuja-Lewyckiego i nr 7 przy ul. Gen. Czuprynki.

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Neczuja-Lewickiego, 23 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu
Opis

Ul. Generała Czuprynki, 007 – budynek mieszkalny

Przejdź do całego opisu

Postacie

Architekci: współautorami projektu byli Julian Zachariewicz i Jan Lewiński, których podpisy figurują na planach w archiwum magistratu.

Właściciele: w momencie rozpoczęcia budowy, J. Zachariewicz i J. Lewiński występowali w roli właścicieli działki i zaprojektowanego obiektu.

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Генерала Чупринки, № 7 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 2, спр. 2524.


Autor – Ihor Żuk