...

Ul. Kotlarewskiego, 04 – budynek mieszkalny

ID: 527

Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1890-1891). Projekt został opracowany we współautorstwie przez Juliana Zachariewicza i Iwana Lewińskiego). Budynek stanowi część architektonicznego zespołu północno-wschodniego kwartału Kastelówki, o całkowicie willowej zabudowie. Willę projektowano jako obiekt wolnostojący otoczony ogrodem. Dom ma symetryczny plan. Niegdyś integralnym elementem architektury budynku był wysoki dach namiotowy oparty na rzeźbionych kroksztynach. W drugiej połowie XX w. willę przebudowano. Na fasadach zachowały się autentyczne ceramiczne elementy dekoracyjne.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Generała Czuprynki, 005 – budynek biurowy (dawna willa)

Przejdź do całego opisu

Postacie

Wywiad

Źródła

  1. Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 4 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5230.
  2. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ – ХХІ ст. / За ред. Ю. Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2008. – С. 353-354.
  3. Лінда С. Кастелівка: народно-романтичні тенденції у розвитку архітектури львівського історизму // Народознавчі зошити. – 2000. – Зошит 2. – С. 277

Autor – Ihor Żuk