...

Ul. Łyczakowska, 082 – cerkiew Świętych Piotra i Pawła

ID: 190

Cerkiew Św. Piotra i Pawła zbudowano na terenie dawnego Przedmieścia Łyczakowskiego, na posesji mieszczącej się na wschód od centrum Lwowa. Cerkiew znajduje się na rogu ulicy Łyczakowskiej i Mecznykowa. Architektura zabytku zachowała cechy barokowe i klasycystyczne (dzwonnica). Najważniejsze daty w budownictwie obiektu – 1668 r. (budowa kaplicy przydrożnej); połowa XVIII w. (przebudowa na kościół paulinów); 1798 r. (przebudowa na cerkiew, wzniesiono przedsionek z dzwonnicą, autor projektu: K. Fesinger); 1887 r. (restauracja).

Architektura

Cerkiew orientowana jest apsydą na zachód, jednonawowa, z wyraźnie zaznaczoną częścią ołtarzową, podkreśloną formami barokowych frontonów. Ma sklepienia i dwuspadowy dach. Do fasady przylega trzykondygnacyjny przedsionek z dzwonnicą, do części ołtarzowej zakrystia. Fasada podzielona jest na kondygnacje profilowanymi fryzami, obramowanymi pilastrami. Nisze okienne mają półokrągłe, łukowe zakończenia. Przed fasadą znajdują się figury apostołów Piotra i Pawła (koniec XIX w.).

We wnętrzu na uwagę zasługuje kazalnica (XVIII w.), ikonostas (1862) i prace malarskie artystów-emigrantów ze Wschodniej Ukrainy (lata 20. XX w.).

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia