...

Ul. Chmelnickiego, 77 – cerkiew św. Paraskewii Piatnycy

ID: 173

W architekturze cerkwi łączą się elementy późnego gotyku z tradycjami ukraińskiego i mołdawsko-wołoskiego budownictwa sakralnego. Późniejsze dodatki związane są z wpływami architektury historyzmu (kopuła wieży). Świątynia zbudowana została w najdawniejszej części miasta, na fundamentach cerkwi z XIII-XIV w. Usytuowanie obiektu poza granicami murów miejskich wyjaśnia obecność w jego architekturze cech budowli obronnej. Budowa i kolejne przebudowy datowane są na: lata1643-1645; 1908 r. (przebudowa, nowe zwieńczenie wieży); 1950 (prace restauracyjne).

Architektura

Cerkiew jest jednonawowa, z wieloboczną apsydą i trójpoziomową, czterokątną wieżą nad babińcem, murowana z kamienia i cegły. Nad ołtarzem mieści się przyczółek o formie gotyckiej. Nisze okienne mają formę łuków, umieszczone są głęboko w ścianach. Na wieży znajdują się otwory strzelnicze i pas arkad. Na bocznej fasadzie umieszczona jest tablica pamiątkowa z XVII w.

Wyjątkową wartość ma ikonostas Cerkwi Piatnyckiej, datowany na pierwszą połowę XVII w. (wykonany przez malarzy szkoły F. Seńkowycza).

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia