...

Ul. Hałycka, 11 – budynek mieszkalny

ID: 158

Budynek "Pod lwami", dawna kamienica Ogrzałkowska (konskrypcyjny nr 244 m). Kamienica jest usytuowana na rogu ulic Halickiej (elewacja zachodnia) i Starożydowskiej (elewacja południowa). Budowla datuje się na XVII w., przebudowana w XIX w. W związku z tym w architekturze kamienicy widać pozostałości form renesansowych w połączeniu z motywami historyzmu XIX w. Z XVII w. zachował się wspornik na rogu budynku, wymurowany z ciosanego kamienia i zwieńczony kamienną groteskową figurą lwa o dwóch tułowiach. Z tą rzeźbą łączy się historyczna nazwa kamienicy – "Pod lwami". W 1875 r. kamienicę przebudowano w stylu historyzmu. Obecnie (2009 r.) budynek "Pod lwami" jest użytkowany jako mieszkalny. W 2007 r. urządzono w piwnicach oryginalne wnętrza kawiarni "Horse". Zabytek architektury o znaczeniu lokalnym od 1985 r. pod nr. 346.

Historia

W XVIII w., kamienica Ogrzałkowska stanowiła własność kurii rzymskokatolickiej. W 1765 r. popadającą w ruinę Ogrzałkowską kamienicę miasto sprzedało ostryszewskiemu miecznikowi Jakubowi Moruńskiemu, który tę ruderę odbudował. Kamienicę kapitalnie przebudowano w 1791 r. dla nowego właściciela handlarza winem Tobiasza Weigla. Z tego właśnie czasu pochodzi zewnętrzna rzeźba lwa o dwóch tułowiach, od której budowlę nazywano "Pod lwami". W 1875 r. kamienicę przebudowano w stylu historyzmu. W 2007 r. w piwnicach kamienicy urządzono sale kawiarni "Horse" o oryginalnych wnętrzach. Zabytek architektury o znaczeniu lokalnym od 1985 r. pod nr. 346.

Powiązane Historie

Architektura

Budynek jest trzypiętrowy, ceglany, tynkowany. Ma wydłużony kontur, orientowany równolegle do jezdni ul. Starojewrejskiej, oraz asymetryczną fasadę główną z balkonem na całej szerokości ściany. Okna ujęte są w profilowane obramowania, na pierwszym piętrze ze szczytami.

Z XVII w. zachowała się przypora na rogu budynku, murowana z ciosanego kamienia i zakończona kamienną groteskową figurą lwa z dwoma tułowiami, datowaną również na ten okres. Z rzeźbą tą związana jest historyczna nazwa budynku – "Pod lwami".

Na dzień dzisiejszy budynek "Pod lwami" wykorzystywany jest jako obiekt mieszkalny.

Postacie

 • Właściciele w 1871 r. – spadkobiercy Jana Distla;
 • właściciel w 1916 r. – Dressla König.

W 1902 r. mieszkali tutaj:

 • dr Gross Karol, lekarz
 • Gross Emil, dziennikarz
 • dr Kormes Dawid, urzędnik kolejowy
 • Porjes Berta – Magazyn mód
 • Kauf J. – Ubrania męskie
 • Waldmann Eliasz – Parasolnik (Schirmmacher)
 • Schon R. – Szmuklerz, handel wstążkami i guzikami (Posamentierer)

W kamienicy był także sklep z wyrobami metalowymi (Metallwaaren-Lager)

Źródła

Autorzy opisu:

 • Ihor Żuk
 • Ihor Melnyk
 • Redaktor: Markian Prokopowycz

Źródła:

 • część opisu opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002, autor I. Żuk