...

Ul. Bandery – kolumna Sykstów

ID: 363

Kolumna Sykstów (właścicieli majątku położonego na Zachód od śródmieścia) zbudowana została w 1580 roku jako znak graniczny lub pamiątkowy. Na ścianach wysokiego czterobocznego postumentu przedstawione były w postaci płaskorzeźb sceny Ukrzyżowania oraz napisy w języku łacińskim; kolumnę wieńczył krzyż. Po dwudziestu latach niedaleko od kolumny na koszt szlachcianki Anny Pstrokońskiej wzniesiona została kapliczka, którą z czasem rozbudowano i przekształcono w kościół Św. Marii Magdaleny. Obecnie (2009) Kolumna Sykstów w zmienionej i zniekształconej postaci tworzy narożnik kamiennego ogrodzenia koło kościoła Św. Marii Magdaleny, w którym oprócz świątyni znajduje się sala organowa. 

Powiązane Historie

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia