...

Ul. Kotlarewskiego, 15 – budynek mieszkalny

ID: 540
Wielomieszkaniowy budynek (1912-1913; architekci – współautorzy projektu: I. Kędzierski i A. Opolski). Narożna trzypiętrowa kamienica oddzielona od ulicy działką z ogródkiem przed fasadą. Budowla wyróżnia się wyrazistą sylwetką dachu (w szczególności, wysoką zewnętrzną konstrukcją w formie hełmu) oraz trapezoidalnym frontonem. Założona jest na V-podobnym planie z klatką schodową rozmieszczoną wzdłuż przekątnej. Rozplanowanie wewnętrzne opiera się na schemacie sekcyjnym. Modernizowana wersja neoklasycyzmu, w której przejawia się wpływ niemieckiej architektury z początku XX w. 

Powiązane Historie

Postacie

Wywiad

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 15 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5240.


Autor – Ihor Żuk