...

Ul. Kotlarewskiego, 29 – budynek mieszkalny

ID: 541

Mieszkalny dom jednorodzinny – willa (1891-1892, współautorstwo Juliana Zachariewicza i Iwana Lewińskiego). Razem z sąsiednimi willami (nn 27, 31) budynek tworzył grupę domów jednorodzinnych stanowiącą typową część zabudowy dzielnicy Kastelówka. Budynek nr 29 zajmuje działkę na terenie zbocza doliny potoku Wuleckiego; przed fasadami urządzony jest ogródek i pasma kwietników. Dom jest jednopiętrowy, w wystroju przeważają elementy drewniane (daszki, ozdoby balkonów). Na początku XX w. w budynku dokonano pewnych przebudowań ale, ogólnie biorąc, obiekt zachował pierwotny charakter. Styl budynku jest typowy dla budownictwa willowego w okresie późnego historyzmu.

Powiązane Historie

Źródła

Справа з будівництва будинку на вул. Котляревського, № 29 – Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2, оп. 1, спр. 5255.


Autor – Ihor Żuk