...

Ul. Zołota – pomnik Wiśniowskiego i Kapuścińskiego

ID: 110

Egzekucje na Górze Straceń (Górze Stracenia, Górze Hyclowskiej) – wzgórzu między ul. Kleparowską i Domem Inwalidów, odbywały się przez dwa stulecia. W 1847 roku na Górze Straceń powieszono polskich patriotów, Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego. Z inicjatywy ówczesnego wiceprezydenta miasta, Michała Michalskiego, w lipcu 1895 roku lwowscy mieszczanie postawili na górze skromny marmurowy obelisk na postumencie z wielkich brył kamienia dłuta Juliana Markowskiego (1846-1903) z napisem pamiątkowym „Teofilowi Wiśniowskiemu straconemu w tym miejscu 31 lipca 1847 roku za wolność ojczyzny lwowskie mieszczaństwo”. Wtedy też utworzono park na zboczach Góry Straceń, który otrzymał nazwę Parku Wiśniewskiego.

Powiązane Historie

Powiązane Miejsca

Opis

Terytorium parku Łyczakowskiego – pomnik Bartosza Głowackiego

Przejdź do całego opisu
Opis

Terytorium parku Stryjskiego – pomnik Jana Kilińskiego

Przejdź do całego opisu

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia