...

Ul. Kopernika, 40 – Muzeum Rusałki Dniestrowej (dzwonnica dawnej cerkwi św. Ducha)

ID: 208

Dzwonnica Cerkwi Św. Ducha (obecnie Muzeum Rusałki Dniestrowej”, oddział Lwowskiej Galerii Sztuki, Ul. Kopernika 36). Wieża pełniła funkcję dzwonnicy dawnej seminaryjnej cerkwi grekokatolickiej Św. Ducha, która została przebudowana w XIX w. z barokowego kościoła karmelitek bosych, wzniesionego wcześniej, w 1729 r. Cerkiew została zniszczona w okresie drugiej wojny światowej, zachowała się tylko jej dzwonnica. W 1987 r. od zachodu dobudowano pomieszczenia muzealne.

Architektura

Budynek jest kamienny, na planie kwadratu, trójkondygnacyjny, z barokowymi zwieńczeniami i wyciosanymi z kamienia wazami w rogach. Każde z pięter obramowane jest pilastrami i półkolumnami, okna mają półokrągłe zakończenia. Na wieży znajduje się zegar (1786 r. , odremontowany w 1987 r.).

Powiązane Miejsca

Opis

Ul. Kopernika – pomnik Markijana Szaszkewycza

Przejdź do całego opisu

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002


Autor – Ihor Żuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia