...

Pl. Rynek, 10 – dawny pałac Lubomirskich

ID: 138

Budynek jest przykładem pałacu magnackiego doby baroku, włączonego w zespół późnośredniowiecznej i renesansowej zabudowy Rynku. Wzniesiony został w XVII w., w latach 1744-1763 został kapitalnie przebudowany (autorzy projektu: Jan de Witte, Bernard Meretyn, Marcin Urbanik; rzeźbiarze Sebastian Fesinger, Stefan Kodecki).

 

Powiązane Historie

Architektura

Budynek zajmuje narożną działkę na zachodniej pierzei Rynku. Fasadą boczną wychodzi na ul. Ruską, tylną – na ul. Fedorowa. Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta na osi wschód-zachód. Wzniesiony został w XVII w. na miejscu pięciu dawnych kamienic, na fundamentach i piwnicach z okresu gotyku. W XVIII w. został gruntownie przebudowany.

Budynek jest murowany, ceglany i tynkowany, trzypiętrowy, zwieńczony attyką. Fasada główna dzielona jest pilastrami, parter i attyka wydzielone są szerokimi gzymsami. Portale fasady głównej i tylnej (1695) mają półokrągłe zakończenia. Okna umieszczone są w obramowaniach zdobionych reliefami. Attyka i narożnik budowli ozdobione są dekoracyjnymi rzeźbami z motywami uzbrojenia i symboliki wojskowej. Pilastry zdobione są barokowymi kapitelami. We wnętrzach znajdują się stiukowe kominki (rzeźbiarz Jan Obrocki).

Obecnie w budynku mieszczą się dostępne dla zwiedzających zbiory Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego Ukraińskiej Akademii Nauk

Źródła

Opis opracowano w ramach projektu „Galicjana”, 2001-2002
Autor  Ihor Zhuk

Zasoby Archiwum Medialnego

Powiązane zdjęcia