...

Ul. Wyszeńskiego, 34 – budynek mieszkalny

ID: 446
(lata 1908–1911). Budynek mieszkalny usytuowany w pierzei ulicy. Wzniesiony według projektu z 1908 r. przez architekta Adama Opolskiego dla Franciszeka Sawy w stylu romantycznej secesji. W 1911 r. według projektu architekta Iwana Lewińskiego opracowano dodatkowe plany. W 1936 r. według projektu architekta Henryka Sandiga wykonano rekonstrukcję parteru. W tym budynku w latach 1909–1923 oraz 1923–1924 mieszkała ukraińska wywiadowczyni Olga Basarab z Lewickich. W latach 1946–1972 mieszkał tu i pracował pisarz Anton Szmygielski.

Historia

W tym budynku w latach 1909–1923 oraz 1923–1924 mieszkała ukraińska wywiadowczynia Olga Basarab z Lewickich.

W latach 1946–1972 mieszkał tu i pracował pisarz Anton Szmygielski.

Powiązane Historie

Architektura

Budowla jest dwupiętrowa, ceglana, tynkowana, założona na planie zbliżonym do kwadratu. Rozplanowanie wewnętrzne typu sekcyjnego, stropy są płaskie. Kompozycja fasady jest asymetryczna z przesuniętym w lewo portalem wejściowym. Środkowa część fasady jest nieco wysunięta, cokołowa kondygnacja licowana naturalnym kamieniem, parter dekorowany rustyką biegnącą w rzędach. Na poziomie pierwszego piętra pośrodku budynku występuje balkon oparty na masywnych ozdobnych kroksztynach ze sztukaterskim ogrodzeniem z tralek. Balkon przechodzi w wykusz. Nad wykuszem na poziomie drugiego piętra znajduje się balkon o takim samym ogrodzeniu. Okna parteru zdobią zworniki, okna pierwszego – profilowane obramowania i proste nadokienniki, okna drugiego – profilowane obramowania, wzdłuż konturów dekorowane przez joński kimation. Łukowy portal wejściowy zdobi archiwolta. Budynek zakończony jest masywnym profilowanym gzymsem, nad którym mieści się mansarda w postaci stylizowanej attyki; pośrodku attyki umieszczona jest dekoratywna strzelnica, założona czerwoną cegłą. Dach jest wysoki, dwuspadowy kryty blachą,mansarda – czewoną dachówką. 

Zabytek jest charakterystycznym przykładem architektury secesyjnej.

Źródła

  1. Державний архів Львівської області. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 1764. – С. 7, 8, 10.
  2. Львів. Туристичний путівник. – Видавницво: Центр Європи. – Львів, 1999. – С. 356.
  3. Lwów. Ilustrowany przewodnik. – Lwów: Centrum Europy. – Wrocław: Via Nowa, 2001. – S. 214-215.


Autorka – Chrystyna Charczuk